Okno podpowiedzi szybkiego wyszukiwania

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2020.1.3.x; autor: Jarosława Markopolska

 

Wstęp

Wyszukiwarka jest wbudowaną częścią portalu WEBCON BPS. Wyszukiwanie umożliwia użytkownikom systemu odnalezienie interesujących ich treści w systemie obiegu dokumentów bez konieczności zagłębiania się w strukturę witryny.

WEBCON BPS Portal korzysta z wyszukiwania SOLR. Sposób wyszukiwania oparty o silnik SOLR został opisany w artykule https://kb.webcon.pl/wyszukiwarka-w-webcon-bps-2019-portal/ .

Okno podpowiedzi

W wersji 2020 do wyszukiwarki elementów w WEBCON BPS Portal zostało dodane okno podpowiedzi szybkiego wyszukiwania. Wyszukiwarka elementów jest dostępna z każdego poziomu witryny. Po kliknięciu wskaźnikiem w pole wyszukiwania <Search everywhere…> pojawi się okno szybkiego wyszukiwania jak na rys. 1. W oknie tym podpowiadane są maksymalnie 10 elementów. Jeśli nie jesteśmy na stronie głównej (czyli przeszliśmy już do aplikacji) to widoki, starty i elementy są domyślnie zawężone do tych z tej aplikacji.

Rys. 1 Okno szybkiego wyszukiwania na stronie głównej WEBCON BPS Portal

 

Lista podpowiedzi jest odzwierciedleniem historii aktywności użytkowania WEBCON BPS 2020 Portal. Jest ona tworzona oraz aktualizowana na podstawie najczęściej wybieranych elementów systemu przez użytkownika. Wyniki w oknie szybkiego wyszukiwania prezentowane są w kolejności (zaczynając od góry):

  • Aplikacje
  • Widoki
  • Starty
  • Elementy

Widoki, starty oraz elementy pojawią się w oknie podpowiedzi, jeśli użytkownik co najmniej raz wystartował obieg lub przeszedł do raportu.

Wybranie elementu z okna podpowiedzi jest możliwe przy użyciu strzałek góra/dół a przejście do niego następuje po naciśnięciu klawiszu Enter na klawiaturze lub po kliknięciu wskaźnikiem myszy. Klikając "Show more results" u dołu okna szybkiego wyszukiwania, zostaniemy przekierowani do wyszukiwarki SOLR.

Istnieje również możliwość wpisania treści wyszukiwanej w polu wyszukiwania. Wpisana fraza jest wyszukiwana również w atrybutach formularza. Wyszukiwanie odbywa się w czasie rzeczywistym i z każdym wpisanym znakiem wyszukiwanie zawęża się do wyników coraz bardziej trafnych.

Podsumowując, okno szybkiego wyszukiwania zawiera spersonalizowane sugestie, które mogą być istotne z punktu widzenia konkretnego użytkownika WEBCON BPS Portal.