Osadzenie raportu Power BI w WEBCON BPS Portal

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji: 2020.1.x i wyższych; autor: Przemysław Sierant

 

 

W wersji WEBCON BPS 2020 mamy możliwość osadzenia raportu Power BI na dashboardzie w Portalu. Umożliwia on prezentację dowolnego zestawu danych, przygotowanego wcześniej w usłudze Power BI. Mamy możliwość osadzenia zarówno widoku całego raportu, jak również poszczególnych jego elementów.

Konfiguracja

Do prawidłowego działania raportów Power BI osadzonych w WEBCON BPS Portal, konieczne jest podanie prawidłowego identyfikatora Application ID w konfiguracji systemu.

 

W jaki sposób możemy uzyskać identyfikator? W tym celu musimy przeprowadzić rejestrację BPS Portal w usłudze Azure AD. Rejestrację można przeprowadzić przy pomocy narzędzia Power BI App Registration Tool dostępnego pod adresem https://dev.powerbi.com/apps lub bezpośrednio w portalu Azure.

 

Po zalogowaniu się trzeba uzupełnić następujące informacje:

 

Po poprawnym zarejestrowaniu aplikacji, otrzymamy „Application ID” które należy uzupełnić w konfiguracji systemu WEBCON BPS

 

Dodatkowo konieczne jest aktywowanie z poziomu portalu Azure opcji "Tokeny dostepu" (Access tokens) w konfiguracji Uwierzytelniania (Authentication) zarejestrowanej aplikacji.

 

Po wykonaniu wszystkich powyższych instrukcji i zapisie zmian w WEBCON BPS Designer Studio, zalecane jest „wczytanie ponownie konfiguracji”.

 

Pełna instrukcja rejestracji aplikacji w Azure znajduje się pod adresem: https://docs.microsoft.com/en-us/power-bi/developer/register-app

Przykład użycia

Dodajmy teraz dowolny raport BI – na stronie głównej WEBCON BPS Portal przejdźmy do dowolnej aplikacji, na której dodamy nowy Dashboard. W konfiguracji osadzamy nowy komponent o nazwie „Power BI”.

 

Podczas pierwszej konfiguracji (lub gdy token uwierzytelnienia wygaśnie) użytkownik zostanie poproszony o zalogowanie się do konta z dostępem do usługi Power BI. Po poprawnym zalogowaniu wyświetli się możliwość skonfigurowania komponentu Power BI.

 

Od teraz wszyscy użytkownicy z dostępem do usługi Power BI, mogą cieszyć się wszystkimi możliwościami jakie dają dostępne w nim opcje, w zaciszu swojego Portalu 😉