Send as – Wyślij e-mail jako inny nadawca

Dotyczy wersji: 2022.1.4 i powyżej; autor: Grzegorz Straś   Wstęp W konfiguracji akcji (np. Wyślij konfigurowalny e-mail) i w szablonach powiadomień e-mail, istnieje możliwość zdefiniowana konta które będzie wykorzystane jako nadawca zamiast domyślnego adresu nadawcy. Może to być Adres e-mail lub Grupa dystrybucyjna z poprawnie skonfigurowanymi uprawnieniami „Send as” (t.j. „Wyślij jako”).   Ta opcja […]

Czytaj więcej

Konfiguracja maili przez Graph

Wstęp W artykule zebrana została lista minimalnych uprawnień dla aplikacji Microsoft Graph do współpracy z WEBCON BPS dla funkcjonalności związanych ze skrzynkami nadawczymi i odbiorczymi: Powiadomienia E-mail Powiadomienia administracyjne HotMailBoxy MailApproval Dla każdej z tych funkcjonalności istnieje możliwość wyboru Typ serwera: Exchange Online – Microsoft Graph umożliwiająca (jak wynika z nazwy) pracę w oparciu o […]

Czytaj więcej

Załączniki w WEBCON BPS

Nadrzędnym założeniem obiegu w WEBCON BPS jest wymiana pisemnych informacji pomiędzy użytkownikami systemu oraz realizacja zadań z nimi związanych, np. odczytywanie, aktualizacja lub modyfikacja danych na formularzu. Dokumentację w obiegu stanowią nie tylko elementy workflow i wypełnione formularze, ale również pliki o różnych rozszerzeniach dodawane do elementu w formie załączników.
W niniejszym artykule opisano sposoby prezentacji i grupowania załączników w WEBCON BPS Portal, jak również wybrane akcje wywoływane zdarzeniami dotyczącymi plików załączonych do elementów obiegu.

Czytaj więcej

Grupowanie „Przycisków w menu”

Przycisk w menu to przycisk wyświetlany w górnej belce formularza w WEBCON BPS Portal, który służy do uruchamiania automatyzacji dodanych przez użytkownika globalnie lub w poszczególnym kroku obiegu. Liczba Przycisków w menu formularza odpowiada liczbie zdefiniowanych automatyzacji. Zdefiniowanie większej liczby automatyzacji może ograniczyć czytelność i przejrzystość menu formularza. Rozwiązaniem w tym przypadku jest grupowanie Przycisków w menu, któremu poświęcony jest niniejszy artykuł.

Czytaj więcej