Sygnatury dokumentów w WEBCON BPS

Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Jarosława Markopolska   Wstęp Sygnatury w BPS to unikalny numer dokumentu w systemie, pewien określony ciąg znaków (np. EXP/2020/09/00002), który jednoznacznie identyfikuje każdy element w workflow. Jest ona tworzona w momencie pierwszego zapisu dokumentu. Dzięki sygnaturze, użytkownicy mogą łatwo i jednoznacznie zidentyfikować dokument gdyż ta musi być unikalna w obrębie całego […]

Czytaj więcej

Akcje SDK

Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Kinga Bożęcka   W przypadku, gdy funkcjonalność, którą chcielibyśmy uzyskać wykracza poza standardowe możliwości WEBCON BPS, możliwe jest stworzenie dedykowanego dodatku. Przykładowo mogą być to dodatki: konwertujące PDF do formatu jpg /jpeg /png, scalające kilku PDF do jednego PDF, generujące Excela na podstawie zapytania SQL, tworzące/usuwające grupy SharePoint na podstawie zapytania, […]

Czytaj więcej

Akcje masowe na raportach

Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Kinga Bożęcka   Dzięki akcjom masowym, z poziomu raportu możemy przejść ścieżką (oraz wykonać akcje, jakie się na niej znajdują) dla wielu elementów na raz. Poniżej przestawię konfigurację i dwa przykładowe sposoby użycia. W przykładach zostały użyte ścieżki bez żadnych akcji, ale oczywiście na ścieżce, którą użyjemy do akcji masowej mogą […]

Czytaj więcej

Web Part KPI – nowa edycja

Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Dawid Golonka   Wprowadzenie Zakładka „Analizy” dostępna w WEBCON BPS Designer Studio z poziomu panelu edycji danego kroku pozwala zobaczyć czas przebywania elementów w danym kroku oraz czas ich edycji na poszczególnych krokach. Można też ustalić planowany czas edycji elementu oraz czasu jaki element powinien przebywać w danym kroku. Dzięki temu […]

Czytaj więcej

Zrywanie dziedziczenia

Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Jarosława Markopolska   Wstęp W niniejszym artykule opisana została funkcjonalność dziedziczenia globalnych ustawień formularza oraz dziedziczenie definicji atrybutów w WEBCON BPS Designer Studio. Dziedziczenie ustawień formularza Dziedziczenie ustawień na globalnym szablonie – to ustawienie kolejności elementów formularza zgodne z drzewem procesu. Oznacza to że kolejność atrybutów w grupie oraz kolejność kolumn na liście […]

Czytaj więcej

Akceptacja na liście pozycji z blokowaniem wierszy

Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Konrad Wojtycza   Wprowadzenie Z punktu widzenia wymagań biznesowych, często spotykaną potrzebą jest akceptacja dokumentu przez osoby na wyznaczonej ścieżce akceptacji. W WEBCON BPS wprowadzona została funkcjonalność, która znacznie upraszcza konfigurację takiego scenariusza. Wspomniana funkcjonalność udostępnia możliwość akceptacji dokumentu na liście pozycji. Osoba uprawniona do akceptacji, ma możliwość edycji tylko wiersza, […]

Czytaj więcej

Tabela AdminWFEventLogs

Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Dawid Golonka   Wprowadzenie Pracując na portalowej wersji systemu WEBCON BPS, można natknąć się na wyświetlane przez system w prawym górnym rogu komunikaty błędów – występują one gdy system napotka na jakiś problem i wykonanie jakiejś czynności zakończy się niepowodzeniem. Od wersji 2020.1.3.277 WEBCON BPS Designer Studio umożliwia podejrzenie logów takiego błędu z […]

Czytaj więcej

Opisy zadań

Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Adrian Baszak   Wstęp Opisy kroków i zadań to krótkie instrukcje umieszczane na formularzu, które pomagają użytkownikom w wykonaniu zadania. Czytelne opisy mogą zmniejszyć liczbę popełnianych błędów oraz pytań, co przełoży się na usprawnienie przebiegu obiegu dokumentów. W najprostszych przypadkach opisy mogą zawierać podstawowe informacje, które mają pomóc nowym osobom w rozpoczęciu korzystania z aplikacji. W innych […]

Czytaj więcej

Języki w systemie

Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Jarosława Markopolska   Wstęp Powiązany artykuł na temat języków można znaleźć na blogu pod tytułem: „Tłumaczenie treści interfejsu użytkownika WEBCON BPS Portal”. W niniejszym artykule zostały poruszone zagadnienia konfiguracji języka w Designer Studio: Ustawienie języka systemu Ustawienie języka powiadomień masowych (od wersji BPS 2020.1.3) Ustawienie języka aplikacji Ustawienie języka powiadomień dla […]

Czytaj więcej

Tabela WFElementTasks

Dotyczy wersji 2020.1.x; autor: Dawid Golonka   Praca na obiegach w systemie WEBCON BPS w dużej mierze opiera się na realizowaniu przez użytkowników przydzielonych im zadań. Poprzez przydzielenie zadania należy rozumieć oczekiwanie na wykonanie jakiejś czynności w obiegu przez konkretnego użytkownika bądź ich grupę. Informacje o zadaniach przechowywane są w bazie danych w tabeli WFElementTasks, której […]

Czytaj więcej