Przypisywanie zadań – reguły biznesowe

Dotyczy wersji: 2020.1.x i wyższych; autor: Urszula Słupik Wprowadzenie Każdy obieg systemu WEBCON BPS to sekwencja kroków. Na większości z nich – tzw. krokach pośrednich – proces zatrzymuje się w oczekiwaniu na wykonanie zadania przez użytkownika (lub grupę użytkowników). Sposobów przypisywania zadań jest bardzo wiele. Można to robić: w oparciu o logikę aplikacji biznesowej (predefiniowane […]

Czytaj więcej

Wyświetlanie atrybutu Lista pozycji w raportach aplikacji

Dotyczy wersji: 2020.1.x i wyższych; autor: Maciej Duda Wprowadzenie W wersji 2020 raporty aplikacji WEBCON BPS Portal zostały rozbudowane o możliwość wyświetlania danych z atrybutu Lista pozycji. W konfiguracji raportu możemy dodać kolumny wybranej listy pozycji – możliwe jest prezentowanie danych tylko z jednej listy pozycji. Jeśli na raporcie lista pozycji danego elementu zawiera wiele […]

Czytaj więcej

Analiza anomalii w procesach

Dotyczy wersji: 2020.1.x i wyższych; autor: Anna Puka Wprowadzenie Od wersji WEBCON BPS 2020 w sekcji „Warte uwagi” dostępne są dwa nowe raporty – Anomalie oraz Sugerowane, które pozwalają na szybkie odnalezienie istotnych informacji we wdrożonych procesach. Raport Sugerowane pokazuje elementy, które mogą być obecnie najbardziej interesujące dla użytkownika. Elementy te wyznaczane są na podstawie […]

Czytaj więcej

Eksport atrybutu typu Tabela danych do arkusza Excel

Dotyczy wersji: 2020.1.x i wyższych; autor: Marcin Pisarek Wstęp W wersji WEBCON BPS 2020 w formularzu MODERN wprowadzono możliwość eksportowania zawartości atrybutu typu Tabela danych do arkusza Excel. Poniższy artykuł przedstawi w jaki sposób możemy to zrobić. Przypadek biznesowy Funkcjonalność może być wykorzystywana w przypadku, gdy jest potrzeba np. zmodyfikowania/zapisania danych poza systemem. Jednym z […]

Czytaj więcej

Zarządzanie przydzielaniem zadań w środowiskach wielospółkowych/wielooddziałowych

Dotyczy wersji: 2020.1.x i wyższych; autor: Marcin Wiktor Artykuł przedstawia w jaki sposób możemy ułatwić utrzymanie aplikacji, którą używamy w wielu spółkach/oddziałach i za poszczególne zadania (np. księgowanie) odpowiedzialne są różne osoby. Przypadek biznesowy Wdrażamy aplikację do dekretacji (obiegu dokumentów) faktur kosztowych. Nasza firma posiada dwa oddziały (analogicznie mechanizm może być też zastosowany w przypadku […]

Czytaj więcej

Baza SearchIndex (SOLR) jako źródło danych w raportach aplikacji

Dotyczy wersji: 2020.1.x i wyższych; autor: Marcin Wiktor Wstęp SOLR jest silnikiem wyszukiwania, który pozwala na sprawne wyszukiwanie treści nawet w przypadku bardzo dużych zbiorów danych i został dodany jeszcze w wersji 2019. Szczegółowy opis funkcjonalności znajdziesz w artykule „Wyszukiwarka w WEBCON BPS 2019 Portal”. Od wersji 2020 WEBCON BPS umożliwia także tworzenie raportów opartych […]

Czytaj więcej

Ukrywanie raportów w menu nawigacji

Dotyczy wersji: 2020.1.x i wyższych; autor: Małgorzata Dębowska Wprowadzenie WEBCON BPS daje nam możliwość tworzenia raportów w obrębie aplikacji oraz późniejszego umieszczania ich na dashboardach oraz zewnętrznych witrynach (jako kod osadzony). Może jednak dojść do sytuacji, kiedy dla konkretnej aplikacji będziemy mieć utworzonych wiele raportów co spowoduje, że w menu nawigacji (znajdującego się po lewej […]

Czytaj więcej

Akcje cykliczne

Dotyczy wersji: 2020.1.x i wyższych; autor: Marcin Wiktor Wprowadzenie W przypadku aplikacji posiadających dużą ilość zależnych od siebie obiegów często pojawiają się problemy związane z wydajnością takich aplikacji, z powodu przesuwania/tworzenia wielu obiegów w tym samym czasie. Szybkość tworzenia/aktualizowania podobiegów zależy od wielu czynników takich jak: rodzaj formularza, ilość danych/akcji/reguł, szybkości odpowiedzi z zewnętrznych źródeł, […]

Czytaj więcej

Instalacja dodatku WEBCON BPS do MS Teams

Dotyczy wersji: 2020.1.x i wyższych; autor: Michał Kastelik Dodatek WEBCON BPS do MS Teams umożliwia integrację platformy WEBCON BPS z Microsoft Teams. Poniższy artykuł przedstawia proces instalacji oraz konfiguracji dodatku. Pokażemy też, w jaki sposób można uzyskać dostęp do listy zadań. Instalacja dodatku Teams Proces polega na pobraniu pliku dodatku, a następnie jego instalacji bezpośrednio […]

Czytaj więcej

Dodawanie załączników z wykorzystaniem systemowego schowka w formularzu MODERN

Dotyczy wersji: 2020.1.x i wyższych; autor: Michał Kastelik Wraz z wprowadzeniem formularza Modern oraz platformy WEBCON BPS mamy możliwość szybszego i bardziej intuicyjnego sposobu dodawania wielu załączników. Aby dodać załączniki wystarczy zaznaczyć je myszą i przeciągnąć do strefy załączników – nie ma potrzeby instalowania żadnego dodatku. Funkcjonalność ta działa z większością aktualnie dostępnych przeglądarek internetowych […]

Czytaj więcej