Hot Foldery

dotyczy wersji: 8.0.x; autor: Przemysław Sierant Opis funkcjonalności: Jedną z podstawowych funkcjonalności programu WEBCON BPS jest parowanie zeskanowanych plików z dokumentami w wersji elektronicznej (na podstawie kodu kreskowego), oraz startowanie nowych obiegów dokumentów na podstawie plików, które trafiają do skonfigurowanego katalogu – HotFolder’u. Przykład pierwszy realizowanej funkcjonalności: „Startowanie obiegu” Firma posiada obieg dokumentów dla faktur […]

Czytaj więcej

Akcja generowania dokumentów DOCX w BPS

Dotyczy wersji 8.0.x; autor: Kamil Nędza   Opis funkcjonalności:   Korzystając z WEBCON BPS Studio na stworzonych przez nas obiegach dokumentów jesteśmy w stanie dodać akcje, które umożliwiają generowanie plików w formacie DOCX. Aby skorzystać z tej funkcjonalności, najpierw należy stworzyć szablon pliku (również w formacie DOCX), a następnie skonfigurować w odpowiedni sposób akcje w […]

Czytaj więcej

Używanie JavaScript w BPS

dotyczy wersji 8.0.x; autor: Kamil Nędza Opis funkcjonalności: Podczas korzystania z WorkFlow z poziomu przeglądarki internetowej, często niezbędne jest, aby formularz wyglądał lub zachowywał się w odpowiedni sposób. W tym celu wykorzystuje się JavaScript. Za jego pomocą jesteśmy w stanie między innymi zmieniać wartości atrybutów, ukryć widoczność pól, zapewnić dodatkowe warunki walidacyjne. WEBCON BPS – […]

Czytaj więcej

Używanie akcji cyklicznych w BPS

Dotyczy wersji 8.0.x; autor: Kamil Nędza Opis funkcjonalności: WEBCON BPS – Designer Studio pozwala na cykliczne wykonywanie określonych akcji. Akcje cykliczne w odróżnieniu od akcji timeout nie muszą być powiązane z konkretnym dokumentem. Pozwalają na automatyczne rejestrowanie dokumentów lub przesuwanie już istniejących. Możliwe jest także wykonywanie akcji SDK, co daje szerokie spektrum możliwości w masowym […]

Czytaj więcej

Wykorzystanie typu dokumentów w tworzeniu obiegów Workflow

dotyczy wersji 8.0.x; autor: Kamil Nędza   Podczas tworzenia obiegów, może okazać się, że chcielibyśmy mieć kilka obiegów o podobnym działaniu, jednak różniących się w kilku aspektach. Gdy oczekujemy, że nas dokument będzie procesowany w podobny sposób, jednak oczekujemy, aby formularz na konkretnych krokach się różnił, albo pominięty został dany krok, to śmiało możemy skorzystać […]

Czytaj więcej

Wykorzystanie atrybutu: Tabela SQL

dotyczy wersji: 8.0.x; autor: Martyna Kubiak Wstęp Atrybut Tabela SQL pozwala wyświetlić na formularzu dane w postaci tabeli o zdefiniowanych przez nas kolumnach. Dane mogą pochodzić ze źródła zdefiniowanego w Studio lub z bazy, w której przechowujemy dokumenty procesu (źródło domyślne). Przykład zastosowania Wyświetlenie danych w atrybucie Tabela SQL może okazać się przydatne, gdy w […]

Czytaj więcej

Sterowanie obiegiem (Branch) – przykłady wykorzystania i konfiguracji

Dotyczy wersji: 8.0.x; autor: Kamil Nędza                     Opis funkcjonalności: Sterowanie obiegiem (Branch), pozwala na podstawie ustawionego warunku, przejść wybraną ścieżką przejścia. Dzięki niemu jesteśmy w stanie w bardzo łatwy sposób, bez zbędnych akcji tworzyć przejrzyste i intuicyjnie działające obiegi. Za pomocą sterowania obiegiem możemy między innymi: […]

Czytaj więcej

WEBCON BPS – raportowanie z wykorzystaniem Reporting Services

dotyczy wersji: 8.0.x; autor: Karol Woźniak   Wstęp Raporty wszelkich typów występują w każdej firmie oraz są sprawdzonym i skutecznym sposobem prezentowania danych statystycznych (i nie tylko). WEBCON BPS dysponuje narzędziem generowania raportów w oparciu o wcześniej przygotowaną strukturę. W połączeniu z narzędziem do tworzenia raportów jakim jest SQL Report Builder pozwala na dynamiczne generowanie […]

Czytaj więcej

Akcja – tworzenie witryny SharePoint

dotyczy: wersja 8.0.x; autor: Karol Woźniak Akcja służy do tworzenia nowej witryny SharePoint dla wybranej witryny nadrzędnej. Dzięki udostępnieniu wielu wbudowanych szablonów witryn możliwe jest przyspieszenie procesu dostosowywania witryny do aktualnych potrzeb firmy. Trzy metody wyboru szablonu zapewniają elastyczność przy jego wyborze. Poprzez możliwość ustawienia podstawowych właściwości witryny oraz aktywacji funkcjonalności WEBCON, tworzona witryna jest […]

Czytaj więcej

Elementarz wdrożeniowca – widoczność i ograniczenia atrybutów.

dotyczy wersji: 8.0.x; autor: Bartłomiej Spyrka   Formularz to podstawowy element procesu WorkFlow. Dzięki niemu użytkownicy mają wgląd do informacji zawartych w atrybutach czy załącznikach, z kolei na nich operują wprowadzając kolejne informacje / modyfikując poprzednie. Aby użytkownicy mogli porozumiewać się z systemem, należy przekazać im interfejs, który do tego służy. Artykuł przedstawia koncepcję matrycy […]

Czytaj więcej