Używanie akcji cyklicznych w BPS

Dotyczy wersji 8.0.x; autor: Kamil Nędza Opis funkcjonalności: WEBCON BPS – Designer Studio pozwala na cykliczne wykonywanie określonych akcji. Akcje cykliczne w odróżnieniu od akcji timeout nie muszą być powiązane z konkretnym dokumentem. Pozwalają na automatyczne rejestrowanie dokumentów lub przesuwanie już istniejących. Możliwe jest także wykonywanie akcji SDK, co daje szerokie spektrum możliwości w masowym […]

Czytaj więcej

Wykorzystanie typu dokumentów w tworzeniu obiegów Workflow

dotyczy wersji 8.0.x; autor: Kamil Nędza   Tworząc obieg dokumentów w firmie, może okazać się, że chcielibyśmy mieć kilka obiegów o podobnym działaniu, jednak różniących się w kilku aspektach. Gdy oczekujemy, że nas dokument będzie procesowany w podobny sposób, jednak oczekujemy, aby formularz na konkretnych krokach się różnił, albo pominięty został dany krok, to śmiało […]

Czytaj więcej

Wykorzystanie atrybutu: Tabela SQL

dotyczy wersji: 8.0.x; autor: Martyna Kubiak Wstęp Atrybut Tabela SQL pozwala wyświetlić na formularzu dane w postaci tabeli o zdefiniowanych przez nas kolumnach. Dane mogą pochodzić ze źródła zdefiniowanego w Studio lub z bazy, w której przechowujemy dokumenty procesu (źródło domyślne). Przykład zastosowania Wyświetlenie danych w atrybucie Tabela SQL może okazać się przydatne, gdy w […]

Czytaj więcej

Sterowanie obiegiem (Branch) – przykłady wykorzystania i konfiguracji

Dotyczy wersji: 8.0.x; autor: Kamil Nędza                     Opis funkcjonalności: Sterowanie obiegiem (Branch), pozwala na podstawie ustawionego warunku, przejść wybraną ścieżką przejścia. Dzięki niemu jesteśmy w stanie w bardzo łatwy sposób, bez zbędnych akcji tworzyć przejrzyste i intuicyjnie działające obiegi. Za pomocą sterowania obiegiem możemy między innymi: […]

Czytaj więcej

WEBCON BPS – raportowanie z wykorzystaniem Reporting Services

dotyczy wersji: 8.0.x; autor: Karol Woźniak   Wstęp Raporty wszelkich typów występują w każdej firmie oraz są sprawdzonym i skutecznym sposobem prezentowania danych statystycznych (i nie tylko). WEBCON BPS dysponuje narzędziem generowania raportów w oparciu o wcześniej przygotowaną strukturę. W połączeniu z narzędziem do tworzenia raportów jakim jest SQL Report Builder pozwala na dynamiczne generowanie […]

Czytaj więcej

Akcja – tworzenie witryny SharePoint

dotyczy: wersja 8.0.x; autor: Karol Woźniak Akcja służy do tworzenia nowej witryny SharePoint dla wybranej witryny nadrzędnej. Dzięki udostępnieniu wielu wbudowanych szablonów witryn możliwe jest przyspieszenie procesu dostosowywania witryny do aktualnych potrzeb firmy. Trzy metody wyboru szablonu zapewniają elastyczność przy jego wyborze. Poprzez możliwość ustawienia podstawowych właściwości witryny oraz aktywacji funkcjonalności WEBCON, tworzona witryna jest […]

Czytaj więcej

Elementarz wdrożeniowca – widoczność i ograniczenia atrybutów.

dotyczy wersji: 8.0.x; autor: Bartłomiej Spyrka   Formularz to podstawowy element procesu WorkFlow. Dzięki niemu użytkownicy mają wgląd do informacji zawartych w atrybutach czy załącznikach, z kolei na nich operują wprowadzając kolejne informacje / modyfikując poprzednie. Aby użytkownicy mogli porozumiewać się z systemem, należy przekazać im interfejs, który do tego służy. Artykuł przedstawia koncepcję matrycy […]

Czytaj więcej

Rejestr ryzyk w BPS – wykorzystanie listy pozycji

dotyczy: wersja 8.0.x; autor: Anna Pilch Wstęp Dzięki dodatkowi BPS dla programu MS Word możliwe jest automatyczne tworzenie dokumentów na podstawie informacji wprowadzonych do procesów. Ciekawe możliwości dostarcza wykorzystanie w tym celu listy pozycji. Lista pozycji pozwala dodać tabelę z definiowalnymi kolumnami do wybranego procesu. Tabela ta może być uzupełnienia oraz modyfikowana w trakcie trwania procesu, jak […]

Czytaj więcej

Startowanie procesów z linku (akcja na belce) wraz z automatyczną inicjalizacją atrybutów

Dotyczy: wersja 8.0.x; autor: Kamil Nędza   Niejednokrotnie zdarza się, że dokumenty Workflow mają dziesiątki atrybutów, a formularze zawierają mnóstwo informacji. W przypadku chęci wystartowania nowego obiegu, z wykorzystaniem danych z istniejącego dokumentu, ręczne przenoszenie wszystkich danych może się okazać dla użytkownika niewygodne. Przepisywanie dziesiątek pól jest nieefektywne i czasochłonne, a w dodatku stwarza ryzyko […]

Czytaj więcej

Wykorzystanie kolumn wyliczanych

dotyczy: wersja 8.0.x; autor: Anna Pilch   Opis funkcjonalności: Kolumny wyliczane pozwalają na wyświetlanie dodatkowych informacji na temat dokumentów na  raportach – BPS Show WorkFlow Elements.   Przykład realizowanej funkcjonalności: W poniższym przykładzie zaprezentowane zostanie w jaki sposób można wprowadzić kolumnę Status w raporcie aktywnych zadań przypisanych do użytkownika. Kolumna ta pozwoli na określenie priorytetu […]

Czytaj więcej