Elementarz wdrożeniowca – o inicjalizacji listy pozycji słów kilka.

dotyczy wersji: 8.0.x; autor: Bartłomiej Spyrka W procesach wykorzystujących listy pozycji (np. faktury, rejestracja czasu pracy)  mogą pojawić się sytuacje, gdzie należy wprowadzić bardzo dużą ilość danych. Przy procesach wymagających wprowadzenia każdej możliwej informacji użytkownik korzystający z workflow stoi przed nie lada wyzwaniem zarówno pod względem czasowym jak i pod względem cierpliwości. W sytuacji, gdy […]

Czytaj więcej

 MailApproval – przejście ścieżką z wykorzystaniem maila

dotyczy wersji: 8.0.x; autor: Paweł Jawień Opis funkcjonalności WEBCON BPS umożłiwia delegowanie zadań przypisanych w systemie do innych użytkowników, oraz automatyczne zamknięcie zadania i wybór ścieżki przejścia za pomocą odpowiedzi na standardowo wysyłane przez system wiadomości email. Przykład działania W obiegu „Wniosku urlopowego” na kroku akceptacja wprowadzono możliwość akceptacji lub odrzucenia wniosku urlopowego zarówno poprzez […]

Czytaj więcej

Konfiguracja redundantnego serwisu w WEBCON BPS

dotyczy wersji 8.0.x; autor: Paweł Jawień W poprzednich (przed 8.0.x) wersjach systemu WEBCON BPS nie dało się skonfigurować 100% redundancji systemu. Dodatkowe frontony Sharepoint zapewniały redundancję na poziomie Sharepointa, zastosowanie Clustra MS SQL (lub rozwiązania AlwaysOn) zapewniało redundancję bazy danych BPS, ale pojedynczym punktem awarii pozostawał WEBCON BPS Workflow Servis. Począwszy od wersji 8.0.0 pojawiła […]

Czytaj więcej

Hot Foldery

dotyczy wersji: 8.0.x; autor: Przemysław Sierant Opis funkcjonalności: Jedną z podstawowych funkcjonalności programu WEBCON BPS jest parowanie zeskanowanych plików z dokumentami w wersji elektronicznej (na podstawie kodu kreskowego), oraz startowanie nowych obiegów dokumentów na podstawie plików, które trafiają do skonfigurowanego katalogu – HotFolder’u. Przykład pierwszy realizowanej funkcjonalności: „Startowanie obiegu” Firma posiada obieg dokumentów dla faktur […]

Czytaj więcej

Akcja generowania dokumentów DOCX w BPS

Dotyczy wersji 8.0.x; autor: Kamil Nędza   Opis funkcjonalności:   Korzystając z WEBCON BPS Studio na stworzonych przez nas obiegach dokumentów jesteśmy w stanie dodać akcje, które umożliwiają generowanie plików w formacie DOCX. Aby skorzystać z tej funkcjonalności, najpierw należy stworzyć szablon pliku (również w formacie DOCX), a następnie skonfigurować w odpowiedni sposób akcje w […]

Czytaj więcej

Używanie JavaScript w BPS

dotyczy wersji 8.0.x; autor: Kamil Nędza Opis funkcjonalności: Podczas korzystania z WorkFlow z poziomu przeglądarki internetowej, często niezbędne jest, aby formularz wyglądał lub zachowywał się w odpowiedni sposób. W tym celu wykorzystuje się JavaScript. Za jego pomocą jesteśmy w stanie między innymi zmieniać wartości atrybutów, ukryć widoczność pól, zapewnić dodatkowe warunki walidacyjne. WEBCON BPS – […]

Czytaj więcej

Używanie akcji cyklicznych w BPS

Dotyczy wersji 8.0.x; autor: Kamil Nędza Opis funkcjonalności: WEBCON BPS – Designer Studio pozwala na cykliczne wykonywanie określonych akcji. Akcje cykliczne w odróżnieniu od akcji timeout nie muszą być powiązane z konkretnym dokumentem. Pozwalają na automatyczne rejestrowanie dokumentów lub przesuwanie już istniejących. Możliwe jest także wykonywanie akcji SDK, co daje szerokie spektrum możliwości w masowym […]

Czytaj więcej

Wykorzystanie typu dokumentów w tworzeniu obiegów Workflow

dotyczy wersji 8.0.x; autor: Kamil Nędza   Tworząc obieg dokumentów w firmie, może okazać się, że chcielibyśmy mieć kilka obiegów o podobnym działaniu, jednak różniących się w kilku aspektach. Gdy oczekujemy, że nas dokument będzie procesowany w podobny sposób, jednak oczekujemy, aby formularz na konkretnych krokach się różnił, albo pominięty został dany krok, to śmiało […]

Czytaj więcej

Wykorzystanie atrybutu: Tabela SQL

dotyczy wersji: 8.0.x; autor: Martyna Kubiak Wstęp Atrybut Tabela SQL pozwala wyświetlić na formularzu dane w postaci tabeli o zdefiniowanych przez nas kolumnach. Dane mogą pochodzić ze źródła zdefiniowanego w Studio lub z bazy, w której przechowujemy dokumenty procesu (źródło domyślne). Przykład zastosowania Wyświetlenie danych w atrybucie Tabela SQL może okazać się przydatne, gdy w […]

Czytaj więcej

Sterowanie obiegiem (Branch) – przykłady wykorzystania i konfiguracji

Dotyczy wersji: 8.0.x; autor: Kamil Nędza                     Opis funkcjonalności: Sterowanie obiegiem (Branch), pozwala na podstawie ustawionego warunku, przejść wybraną ścieżką przejścia. Dzięki niemu jesteśmy w stanie w bardzo łatwy sposób, bez zbędnych akcji tworzyć przejrzyste i intuicyjnie działające obiegi. Za pomocą sterowania obiegiem możemy między innymi: […]

Czytaj więcej