Podgląd elementów powiązanych na formularzu

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2020.1.x; autor: Michał Kastelik

 

Wprowadzenie

W czasie codziennej pracy z aplikacjami w WEBCON BPS często pojawiają się sytuację, w których użytkownik szuka jakiegoś elementu i w tym celu korzysta z wyszukiwarki lub stara się znaleźć informację korzystając z raportów na witrynie aplikacji. Interfejs BPS Portal-u działa bardzo szybko, ale otwierając zaawansowane formularze tylko po to, aby sprawdzić, czy to właściwy element, użytkownicy tracą niepotrzebnie czas.

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku formularzu zawierającego odnośniki do innego obiegu np. poprzednich wniosków urlopowych pracownika. Szukając dodatkowych informacji, osoba decydująca musi otworzyć czasami kilka podobnych elementów, najczęściej w nowym oknie przeglądarki.

W nowej wersji WEBCON BPS 2020 został wprowadzony nowy sposób otwierania formularzy. Zamiast otwierać formularz w nowym oknie, domyślnie zostaje on otwarty w małym oknie podglądu po prawej stronie. Na przedstawionym przykładzie raportu, klikając na czarne pola w kolumnach, otwiera się podgląd elementu.

 

Okno podglądu elementu zawiera dodatkowe ikony, które umożliwiają:

  • Otworzenie pełnego formularza
  • Przypięcie/Odpięcie okna – opcja ta pozwala na wyświetlenie całości elementu pod oknem lub tylko fragment, który niezasłania okna

Klikając na pola w raporcie, domyślnie zostanie otwarty podgląd elementu. Konfiguracja raportu nie musi zawierać żadnej dodatkowej konfiguracji. Jeżeli chcemy jednak, aby kliknięcie na pole otworzyło pełny formularz, w opcjach widoku raportu należy zaznaczyć opcję „Link” na wybranej kolumnie.

 

Okno podglądu elementu działa także w formularzach na atrybutach typu tabela danych. Pole określone w konfiguracji atrybutu jako link, domyślnie będzie otwierane w trybie podglądu elementu.

 

 

Okno podglądu formularza w znaczny sposób przyśpiesza wykonywanie codziennych zadań w WEBCON BPS Portal. Możliwość szybkiego sprawdzenia elementu bez otwierania jego pełnej wersji, pozwala na skróceniu czasu codziennego workflow.

Należy pamiętać, że okno to wyświetla tylko podgląd formularza, nie umożliwia jego edycji, ani też przejścia ścieżkami.