Podpowiedzi na formularzu MODERN

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2020.1.x; autor: Franciszek Sakławski

 

Wprowadzenie

Podczas tworzenia formularzy MODERN w WEBCON BPS Portal ważne jest aby zapewnić użytkownikowi przejrzystość wprowadzanych danych. Użytkownik musi wiedzieć jaką wartość wpisać w dane pole. Poza odpowiednim grupowaniem atrybutów oraz ustawień wymagalności można skorzystać z podpowiedzi w etykietach.

Podpowiedzi

Dzięki podpowiedziom umieszczonym na formularzu użytkownik ma możliwość dowiedzieć się więcej na temat wypełnianego dokumentu. W WEBCON BPS takie podpowiedzi mogą znaleźć się zarówno przy atrybutach jak i na ścieżkach przejścia oraz krokach obiegu. W przypadku atrybutów podpowiedź będzie znajdować się w małej ikonie litery „i” przy atrybucie. W przypadku ścieżek należy najechać kursorem myszy na przycisk ścieżki (w dolnej części formularza), a po krótkiej chwili pojawi się podpowiedź.

Z prawej strony ekranu na panelu informacyjnym znajduje się lista kroków obiegu, najeżdżając kursorem na któryś z nich pojawi się podpowiedź.

Przypadek biznesowy

Na potrzeby prezentacji stworzono prosty obieg zarządzający urlopami w firmie, a następnie zarejestrowano nową instancję dokumentu w systemie.
Rys.1 Formularz wniosku

Podpowiedzi na atrybucie

Jak można zauważyć przy atrybutach „Leave start” oraz „Leave end” widnieją ikony litery „i”. Po najechaniu na nie wyświetli się podpowiedź dotycząca danego atrybutu.

Rys. 2 Podpowiedź na atrybucie

 

W celu skonfigurowania podpowiedzi przy atrybucie, w programie WEBCON BPS Designer Studio należy wejść w edycję danego atrybutu, a następnie w pole „Opis” wpisać podpowiedź.

Rys. 3 Dodanie podpowiedzi w Designer Studio – atrybut

 

Podpowiedzi na ścieżce i kroku

Kroki obiegu w formularzach MODERN są wylistowane z prawej strony na panelu informacyjnym:

Rys. 4 Formatka elementu

 

W celu sprawdzenia podpowiedzi na kroku należy na niego najechać kursorem.

Rys. 5 Podpowiedź na kroku obiegu

 

Analogicznie sytuacja przedstawia się ze ścieżką przejścia.

Edytując dany krok obiegu w programie WEBCON BPS Designer Studio należy wypełnić pole „Opis”.

Rys. 6 Dodanie podpowiedzi w Designer Studio – Krok obiegu

 

Do ustawienia podpowiedzi na ścieżce przejścia należy na edycji kroku, z którego wychodzi ścieżka przejść na zakładkę „Ścieżki przejścia”, wybrać interesującą nas ścieżkę, a następnie wypełnić pole „Opis ścieżki w tooltipie”.

Rys. 7 Dodanie podpowiedzi w Designer Studio – ścieżka przejścia

 

Dodatkowe informacje

Zbyt długie podpowiedzi

Limit znaków w podpowiedzi jest bardzo duży, dlatego trzeba uważać, by nie ustawić zbyt długiej wiadomości informacyjnej. Podpowiedź powinna być krótką notką nakierowującą użytkownika, należy o tym pamiętać i powstrzymywać się od zbyt długich komunikatów.

Dla zademonstrowania tego jak może wyglądać zbyt długa podpowiedź, w polu „Opis” ścieżki przejścia, wklejono dłuższy tekst typu „Lorem Ipsum”. Po najechaniu na przycisk ścieżki naszym oczom ukazuje się podpowiedź. Jak widać na poniższym screenie nazwy atrybutów z lewej strony są całkowicie zasłonięte.

Rys. 8 Formatka ze zbyt długą podpowiedzią

 

Tłumaczenia

Jeżeli system jest wielojęzykowy, możemy definiować podpowiedzi w różnych językach. Program automatycznie sprawdzi, w jakim języku użytkownik korzysta z Portalu i zamieści podpowiedź właśnie w tym języku.

W celu dodania podpowiedzi w danym języku należy wejść do edycji danego atrybutu, a następnie wcisnąć ikonę znajdującą się na prawo od pola „Opis”. Po otwarciu nowego okna należy uzupełnić podpowiedź przy języku, który nas interesuje.

Rys. 9 Dodanie tłumaczenia podpowiedzi

 

Jako że język w Portalu ustawiony jest na polski, podpowiedź w danym atrybucie powinna wyświetlać się po polsku.

 

Podsumowanie

Podpowiedzi znacznie ułatwiają zorientować się w systemie. Choć powyższy przykład może wydawać się oczywisty, to doświadczenie pokazuje, że bardzo często dane są niepoprawne lub wpisywane nie w te pola, które powinny. Dzięki podpowiedziom możemy uniknąć takich pomyłek, co w znaczący przyśpieszy i ułatwi pracę przedsiębiorstwa.