Podstawy Cache AD

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Dotyczy wersji: 8.1.x; autor: Marcin Wiktor

Opis funkcjonalności:

WEBCON BPS oferuje możliwość przechowywania w pamięci podręcznej (Cache) struktury organizacyjnej firmy z Active Directory. Poza względami wydajnościowymi, cache Active Directory jest wymagany jeżeli chcemy skorzystać z funkcjonalności struktury podległościowej.
Pozwala ona przełożonemu na dostęp do dokumentów swoich podwładnych oraz przejęcie ich zadań w procesach, gdzie uprawnienia ze struktury podległościowej zostały włączone.
Pobieranie struktury firmy odbywa się automatycznie w wyznaczonych przez użytkownika godzinach, ale istnieje też możliwość ręcznego odświeżenia cache’u. Cache ten zapisywany jest
w bazie danych, dzięki czemu dostaniemy możliwość korzystania z kilku predefiniowanych funkcji SQL, które umożliwiają np. sprawdzenie czy wskazany użytkownik jest w określonej grupie SP lub AD.

1. Konfiguracja funkcjonalności

W celu włączenia cache’owania struktury firmy z AD, w BPS Studio przechodzimy do „Konfiguracji systemu” i wybieramy w menu „Cache”.

1

W sekcji „Struktura organizacyjna” możemy zobaczyć kiedy były wykonywane ostatnie synchronizacje, ilość ostrzeżeń oraz błędów oraz zobaczyć ich treść, jeżeli jakieś wystąpiły (kolumna szczegóły).

Żeby uruchomić cache AD, klikamy przycisk „Konfiguracja”

2

Zaznaczamy checkbox „Pobieranie struktury firmy z Active Directory”. Połączenia z serwerem będą odbywały się używając danych użytkownika, na którym działa pula aplikacji.
Jeżeli jednak chcemy z jakichś powodów żeby połączenie odbywało się przy użyciu innych danych, możemy to zmienić w menu „Serwer Active Directory”
Przy pobieraniu uprawnień struktury podległościowej, warto zapamiętać, że samo zaznaczenie „Pobieranie uprawnień struktury podległościowej” nie sprawi, że ta funkcjonalność będzie wszędzie dostępna. Musimy dodatkowo zaznaczyć „Uprawnienia ze struktury podległościowej”
w ustawieniach każdego procesu, gdzie chcemy to wykorzystać.

 

Następnie należy ustalić godziny, w których nastąpi synchronizacja (może być ona wykonywana wielokrotnie w ciągu dnia) oraz listę domen, które będą cache’owane. Domyślnie wprowadzana jest aktualna domena, jednak można dodać kolejne.

Ostatnią rzeczą, która możemy skonfigurować jest mapowanie kolumn. Pozwala ona na zapisanie w dodatkowych kolumnach na tabeli przechowującej cache, właściwości AD, które będziemy mogli później pobrać.

 

Po zapisaniu zmian należy wczytać ponownie konfigurację serwisu BPS (lub zrestartować usługę WEBCON WorkFlow Service).

2. Przykład zastosowania

Prostym przykładem zastosowania cache’a w praktyce może być wyświetlanie na formularzu atrybutów innych niż podstawowe (nazwa/login/email/przełożony). Przykładowo chcemy na formularzu wyświetlić kilka podstawowych informacji o lokalizacji użytkownika, które są przypisane w AD.  Dane dotyczące użytkowników zapisywane są w tabeli CacheOrganizationStructure. Atrybut odpowiedzialny za przechowywanie lokalizacji “l” możemy zmapować w konfiguracji cache’u jako COS_ExtensionLAttribute01. Poza nimi wykorzystamy, zapisane w bazie kolumny COS_AD_company oraz COS_AD_streetaddress.

select cos_login, cos_ad_company, cos_ad_streetaddress, COS_ExtensionAttribute01 FROM CacheOrganizationStructure where COS_login like '%sala.f1%'

3