Pola wyboru na formularzu MODERN

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2020.1.x; autor: Franciszek Sakławski

 

Wstęp

Podczas tworzenia formularzy istnieje możliwość dodania pola, którego wartość może zostać wybrana z zestawu danych. Niezależnie od tego czy zestawem danych są dni tygodnia, grupa użytkowników czy predefiniowana lista – z pomocą przychodzą pola wyboru tzw. „Pickery”.

Pola wyboru

Podczas dodawania atrybutu w WEBCON BPS Designer Studio należy wybrać jego typ:

Rys. 1 Wybór typu pola w WEBCON BPS Designer Studio

 

Po rozwinięciu listy „Picker fields” pojawia się kilka możliwości do wyboru:

Rys. 2 Wybór typu pola w WEBCON BPS Designer Studio

 

 1. Pole wyboru – jest to pole najbardziej uniwersalne. Możemy zdefiniować własny zestaw danych lub użyć już gotowego. Dodatkowo dzieli się ono na 3 podtypy:
  1. Lista rozwijana – wybór jednej wartości z drop-down menu.
  2. Okno wyboru – pokazuje się dodatkowe okienko pop-up, gdzie możliwe jest zaznaczenie kilku opcji.
  3. Wybór z autouzupełnianiem – pole tekstowe które dynamicznie podpowiada odpowiedzi, w zależności od podanych znaków.
 2. Osoba lub grupa – umożliwia wyszukiwanie oraz wybór osób, grup domenowych oraz grup Sharepoint.
 3. Data i godzina – służy do prezentowania oraz edycji daty i godziny.
 4. Wybór Tak / Nie – służy do wyboru wartości Tak/Nie. Wartość atrybutu ustawia się poprzez checkbox na dokumencie.
 5. Drzewo wyboru – pozwala na wyświetlenie wartości w postaci drzewa oraz na wybór jednej spośród nich.

Należy tu wspomnieć, iż przy dodawaniu pól typu Picker konieczne jest ich skonfigurowanie w menu przycisku Konfiguracja zaawansowana. W przeciwnym razie przy próbie zapisu pojawi nam się komunikat:

Rys. 3 Komunikat błędu

 

Przypadek biznesowy

Na potrzeby artykułu utworzono obieg rezerwacji samochodu w firmie. W pierwszym kroku należy wybrać:

 1. Użytkownika samochodu – pole Osoba lub grupa
 2. Daty rezerwacji samochodu – pole Data i godzina
 3. Samochód – pole Pole wyboru.

Użytkownika samochodu można wybrać wpisując część imienia lub nazwiska. O ile wpisana wartość jest unikalna – system sam dobierze użytkownika.

Rys. 4 Pole okno wyboru

 

Po wybraniu pracownika należy wybrać datę początku rezerwacji:

Rys. 5 Pole wyboru data i czas

 

W kolejnym kroku należy wybrać samochód, który będzie przez nas rezerwowany. Dodatkowo należy skonfigurować pole w taki sposób, aby poprzez kliknięcie w nr rejestracyjny była możliwość przejścia na kartę wybranego pojazdu. W tym celu w Designer Studio należy wybrać odpowiednie pole i kliknąć przycisk Konfiguracja zaawansowana.

Należy tu wspomnieć, iż ustawienie linku do elementu jest możliwe tylko wtedy, gdy zestaw danych jest zdefiniowany jako Źródło BPS. Oznacza to, że w źródle danych znajdują się tylko i wyłącznie instancje innych obiegów. Na screenie poniżej nad oknem konfiguracji widać, że zestaw danych „Available cars” jest źródłem BPS.

Rys. 6 Konfiguracja zaawansowana

Następnie należy przejść na zakładkę Picker i zaznaczyć opcję „Pokaż link do wybranego elementu”

Rys. 7 Konfiguracja zaawansowana

 

Po poprawnej konfiguracji należy przejść do formularza i sprawdzić czy system przeniesie nas do karty samochodu. W pierwszej kolejności należy wybrać samochód – w tym celu kliknij ikonę 3 poziomych kresek znajdujących się z prawej strony pola.

Rys. 8 Pole wyboru Okno wyboru

 

Następnie po otwarciu okna pop-up kliknij przycisk lupy z prawej strony.

Rys. 9 Lista dostępnych samochodów

 

Przycisk lupy wyświetla wyniki zawężone do tego, co wpisano w pole obok. Jeśli nic nie zostanie wpisane system zwróci wszystkie zarejestrowane auta w systemie. Po wybraniu samochodu system zamknie okno, a w polu wpisze wybrane auto.

Należy tu również wspomnieć, że przycisk lupy umożliwia wyszukiwanie po wszystkich polach zaznaczonych w konfiguracji jako „przeszukiwalnych”.

Rys. 10 Konfiguracja zaawansowana

 

Tekst pojawił się w postaci hiperłącza. Klikając link do instancji, z prawej strony ekranu zostanie wyświetlone okno podglądu danego formularza.

Rys. 11 Formatka elementu z otwartym oknem formatki wybranego samochodu

 

Jeżeli chcemy otworzyć kartę pojazdu w nowym oknie, należy najechać na napis, a następnie wcisnąć ikonę, która pojawia się na prawo od niego:

Rys. 12 Pole wyboru z ikoną otwarcia w nowym oknie

 

Wyżej zaprezentowane pole mogłoby również być polem Wybór z autouzupełnianiem. W tym celu w WEBCON BPS Designer Studio należy wejść w edycję pola. W prawym dolnym rogu należy zamienić listę Zachowanie na Wybór z autouzupełnianiem.

Rys. 13 Edycja pola w WEBCON BPS Designer Studio

 

Następnie wciśnij przycisk Konfiguracja zaawansowana i przejdź na zakładkę Autouzupełnianie (ang. „Autocomplete”). Ustaw wartości tak jak na screenie poniżej

Rys. 14 Konfiguracja zaawansowana zakładka autouzupełnianie

 

Przejdźmy więc do Portalu i sprawdźmy, czy system zadziała poprawnie.

Rys. 15 Lista wyników pola z autowyszukiwaniem

 

Jak widać już po drugim wpisanym znaku, system podpowiedział samochód do wyboru.

Podsumowanie

Pola wyboru są nieodłączną częścią systemów obiegu dokumentów w firmie (workflow). Pozwalają w prosty sposób zarządzać zestawami danych oraz selekcjonować z nich wartości. Powyższe przykłady są tylko małą częścią możliwości pól typu Picker.