Przyciski akcji na listach pozycji

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

dotyczy wersji: 8.2.x; autor: Marcin Wiktor

Przyciski akcji na listach pozycji

Poza zarządzaniem widocznością/edytowalnością poszczególnych kolumn listy pozycji na matrycy atrybutów, BPS oferuje także możliwość zmiany ustawień przycisków funkcyjnych na listach takich jak np. dodawanie/usuwanie wierszy.

 

1. Podstawowe przyciski akcji

Przyciski akcji na listach pozycji są konfigurowalne oddzielnie dla każdego z kroków i nie ma możliwości globalnego nadpisania tych ustawień.

Aby przejść do ustawień zaawansowanych listy pozycji, na kroku w którym chcemy dokonać zmian wchodzimy w zakładkę „Formularze w bieżącym kroku” i w sekcji „Listy pozycji” naciskamy zaznaczony na screenshot’cie przycisk opcji zaawansowanych przy liście pozycji, która nas interesuje.
Co ważne, zmiana tych ustawień na danym kroku nie powoduje zerwania dziedziczenia ustawień globalnych formularza.

1

W dolnej części menu, znajdziemy sekcję „Subelementy”, w której możemy zdefiniować widoczne przyciski akcji dla listy na danym kroku.

2

Domyślnie dla każdej listy widoczne są:

 • (1) Pozwól dodawać – odnośnik umożliwiający dodawanie nowych wierszy,
 • (2) Pozwól usuwać – przycisk do usuwania już utworzonych wierszy,
 • (3) Pozwól klonować – przycisk umożliwiający klonowanie wierszy,
 • (4) Pokazuj kolumnę akcji – ostatnia z kolumn widocznych na liście pozycji, w której widoczne są przyciski „Usuń” i „Klonuj”. Wystarczy wyłączyć jej pokazywanie żeby naraz ukryć przyciski do usuwania i klonowania, jednakże efektem ubocznym ukrycia tej kolumny będzie brak widoczności przycisku do usuwania nawet w trybie administracyjnym,
 • (5) Pokazuj kolumnę Lp. – pierwsza z kolumn widocznych na liście pozycji, wyświetlająca liczbę porządkową.

3

Dodatkowo możemy włączyć:

 • (6) Pokaż przycisk inicjalizujący – Usuwane są wszystkie istniejące wiersze i lista pozycji jest ponownie inicjalizowania na podstawie ustawień w jej konfiguracji (zakładka „Inicjalizacja”),
  Ta funkcjonalność może być także wywołana przez funkcję JS SubelementInitialization(IdListy),
 • (7) Pokaż przycisk „Usuń wszystko – Usuwa wszystkie wiersze listy, bez jej ponownej inicjalizacji. Ta funkcjonalność może być także wywoływana przez funkcję JS SubelementDelete(IdListy),
 • (8) Pozwól eksportować do arkusza Excel – Funkcjonalność szczegółowo opisana w artykule „Import i eksport danych na listach pozycji”,
 • (9) Pozwól importować z arkusza Excel – Funkcjonalność szczegółowo opisana w artykule „Import i eksport danych na listach pozycji”,

4

 

1. Tryby edycji listy pozycji

Dodatkową funkcjonalnością listy pozycji, którą można zarządzać jest jej sposób edycji.
W przeciwieństwie do wyżej omawianych kwestii, tryb edycji jest ustawiany globalnie dla wszystkich kroków obiegu, bez możliwości zmiany per krok.

Domyślnie każda nowo tworzona lista pozycji jest tworzona w trybie, w którym wszystkie wiersze są cały czas dostępne do edycji.  BPS oferuje możliwość włączenia edycji w trybie jednego tylko wiersza naraz.

5

W celu włączenie edycji w trybie jednego wiersza, przechodzimy do konfiguracji listy pozycji i na zakładce „Ogólne” zaznaczamy „Edycja w trybie jednego wiersza”:

6

Możemy także pomimo włączenia edycji w trybie jednego wiersza, umożliwić użytkownikowi przełączanie się pomiędzy trybami przez dodanie przycisku „Edytuj wszystkie”. W tym celu zaznaczamy opcję „Pozwól na edycję całej listy”

7

Wyświetlenie przycisku do edycji wszystkich wierszy naraz możemy też uzależnić od ilości wierszy na liście – służy do tego pole „Maksymalna ilość wierszy z możliwością edycji”.
Jeżeli liczba wierszy przekroczy podaną w nim liczbę to przycisk „Edytuj wszystkie” zniknie i użytkownik będzie mógł edytować poszczególne wiersze tylko w trybie jednego wiersza.

 

3 thoughts to “Przyciski akcji na listach pozycji”

 1. Wersja 2017.1.2.121 tworzę listę, a w niej kolumnę z autouzupełnianiem.
  W konfiguracji wybieram pole docelowe i dane się nie przenoszą. Czy trzeba coś jeszcze więcej ustawić ?

  Jeżeli utworzę atrybut z autouzupełnianiem nie będącym w liście pozycji, funkcjonalność działa bez problemu.

 2. Cześć, importuje mi się 998 wierszy (bez błędu) pomimo tego, że w przygotowanych excelu jest ich ponad 1000. Czy wynika to z jakiegoś ograniczenia? Pozdrawiam

  1. Cześć, od strony BPS nie ma takiego ograniczenia. Znalazłem komentarz Marcina Wktora z innego artykułu:

   Limitu jako takiego nie ma ustawionego, ale jest jednak trochę czynników, które pośrednio mają na to wpływ.
   Są to np. maksymalna wielkość plików przesyłanych do Sharepointa, ustawienia timeoutów czy sama wydajność formularza przy dużej ilości wierszy dla złożonej listy pozycji.

Komentarze są zamknięte.