Raport – Kolejka indeksowania SOLR

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2021.1.x i powyżej, autor: Wojciech Mleczko

 

Dane elementów zarejestrowanych w WEBCON BPS, są przechowywane w bazie MS SQL, a także na potrzeby szybkiego wyszukiwania – w indeksach Apache Solr. W trakcie pracy systemu, działania takie jak np. rejestracja nowego elementu, przejście ścieżką, zapis elementu, generują wpisy w kolejce elementów do zapisania w Solr. Za przekazywanie danych do Apache Solr, odpowiedzialna jest usługa WebCon WorkFlow Service, która procesuje kolejkę elementów do zaindeksowania. Raport kolejki indeksowania SOLR jest dostępny w sekcji ‘Raporty’ w WEBCON BPS Designer Studio.

 

 

Raport ten wyświetla aktualny stan kolejki indeksowania, a także umożliwia wykonanie operacji na tej kolejce. Możliwości raportu zostały opisane poniżej.

 

 

1. Odśwież

Odświeżenie danych widocznych w raporcie, dzięki czemu możemy na bieżąco śledzić postęp indeksowania.

2. Kopiuj wszystko

Skopiowanie w formie tekstowej danych dostępnych w raporcie

3. Eksport do Excela

Zapisanie danych widocznych w raporcie w formacie Excel (xlsx)

4. Resetuj wszystkie liczniki prób

Ustawienie licznika prób na 0 dla wszystkich elementów będących w kolejce. Opcja przydatna jeśli np. ze względu na niedostępność Solr zostało wykonane 5 nieskutecznych prób indeksacji. W takim przypadku po zresetowaniu liczników, zostaną one ponownie przeprocesowane.

5. Usuń:

 • Usuń błędne elementy

Usunięcie z kolejki elementów, które osiągnęły limit 5 niepoprawnych prób indeksacji.

 • Usuń oczekujące elementy

Usunięcie z kolejki elementów, które nie były jeszcze procesowane – licznik prób wynosi 0.

 • Usuń wszystkie elementy

Usunięcie wszystkich elementów, które znajdują się w kolejce procesowania.

6. Dodaj:

 • Wyczyszczenie i reindeksacja procesu lub całej bazy danych
Dodanie do kolejki indeksacji, wszystkich lub wybranego procesu z aktualnie wybranej bazy zawartości. W trakcie wykonywania tego zadania indeksacji, usuwane są wszystkie dane z Solr spełniające warunek wybranego procesu, zakresu dat, a następnie są ponownie indeksowane. Do czasu zakończenia indeksacji, w wynikach zwracanych przez Solr, oraz w raportach opartych o Solr dane nie są dostępne.
 • Pełna reindeksacja wszystkich baz danych
Dodanie do kolejki indeksacji wszystkich procesów, ze wszystkich baz zawartości. W trakcie wykonywania tego zadania indeksacji, usuwane są wszystkie dane elementów z Solr z wybranego zakresu dat, a następnie są ponownie indeksowane. Do czasu zakończenia indeksacji, w wynikach zwracanych przez Solr, oraz w raportach opartych o Solr dane nie są dostępne.
 • Indeksuj proces lub całą bazę danych

Dodanie do kolejki indeksacji wszystkich lub wybranego procesu z aktualnie wybranej bazy zawartości, dla wybranego zakresu dat. Procesowanie tego zadania aktualizuje dane elementów zarejestrowanych dla wybranych procesów w wybranym zakresie dat. W przypadku tego zadania, dane z indeksu nie są usuwane, więc są cały czas dostępne do wyszukiwania, oraz na potrzeby raportów opartych o Solr.

 • Wyczyść indeks elementów workflow

Dodanie do kolejki indeksacji zadania, które spowoduje usunięcie z Solr wszystkich danych zarejestrowanych elementów. Procesowanie tego zadania spowoduje, że wyszukiwarka w Portalu nie będzie zwracała wyników, oraz raporty oparte o Solr nie będą wyświetlały danych.

 • Wyczyść indeks aktywności

Dodanie do kolejki zadania, które spowoduje usunięcie danych kolekcji Aktywności. Usunięte zostaną sugestie raportów, widoków, dashboardów (wyświetlane po kliknięciu pola wyszukiwania), oraz ‘Ostatnie aktywności’ danej aplikacji. Dane te, przechowywane są tylko w Solr. Operacja usuwania danych jest nieodwracalna – nie ma możliwości ponownego zaindeksowania historycznych danych.

 • Wyczyszczenie nieużywanych indeksów

Używane np. w przypadku usunięcia jednej z baz zawartości – Dodanie do kolejki indeksacji zadania, które spowoduje usunięcie z Solr wszystkich danych z innych baz zawartości, niż obecnie istniejące.

 • Reindeksacja nawigacji w BPS Portal

Dodanie do kolejki zadania, które odświeża dane dostępne w wyszukiwarce ‘Szukaj w nawigacji’. Jest ono również dodawane do kolejki np. w przypadku utworzenia nowego procesu.

7. Reset licznika prób dla konkretnego elementu

Dla każdego elementu kolejki, dostępne jest menu kontekstowe:

 

 • Edytuj

Edycja właściwości wybranego elementu z listy kolejki. Umożliwia np. zmianę priorytetu zadania, czy też datę realizacji konkretnego zadania.

 • Kopiuj

Umożliwia skopiowanie szczegółów zadania do schowka

 • Wyzeruj licznik prób

Ustawienie licznika prób na 0

 • Usunięcie pojedynczego elementu

Usunięcie wskazanego zadania, z kolejki indeksowania.