Raport "Sugerowane"

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Konrad Wojtycza

 

Raport „Sugerowane” w WEBCON BPS to zakładka, która pojawia się na lewym menu na portalu WEBCON BPS. Wyświetla on wszystkie elementy zaktualizowane lub utworzone w ciągu ostatniego roku, do których aktualnie przeglądający portal użytkownik ma dostęp. Umożliwia on szybkie odnalezienie poszukiwanego elementu na podstawie jego aktualnego statusu i atrybutów go opisujących.

Fig. 1. Raport Sugerowane utworzony dla wszystkich aplikacji na Portalu

 

Na Rys. 1 widoczny jest raport „Sugerowane”, dostępny z poziomu strony głównej portalu. Raport ten obejmuje elementy z wszystkich aplikacji, do których dostęp ma użytkownik przeglądający portal. Możliwe do wybrania filtry sortowane są po ilości elementów, spełniających ich kryteria.

Rys. 2 Raport „Sugerowane” utworzony dla aplikacji „Rozliczenie delegacji”

 

Na Rys. 2 widoczny jest raport utworzony dla aplikacji „Rozliczenie delegacji”, dostępny po wybraniu tej aplikacji. Obejmuje on elementy jedynie z wybranej aplikacji, w tym przypadku z aplikacji „Rozliczenie delegacji”. Filtry wyszukiwania, w zależności od kontekstu, mogą zawężać ilość wyświetlanych elementów według:

 1. aplikacji,
 2. obiegu,
 3. typu formularza,
 4. kroku,
 5. autora aplikacji,
 6. uczestnika elementu obiegu,
 7. stanu elementu,
 8. daty utworzenia elementu’,
 9. używanych stałych globalnych, itp.

Filtry wyszukiwania zmieniają się dynamicznie wraz z kolejnymi wyborami użytkownika na poziomie aplikacji, obiegu, typu formularza itd. Naturalnie, możliwe jest usunięcie wcześniej wybranych filtrów – klikając na czerwony krzyżyk , aby rozszerzyć zakres wyszukiwania.

Rys. 3. Dynamicznie zmieniające się filtry

 

Każdemu z elementów pojawiającemu się w wyszukiwaniu, przyznawana jest punktacja. Punktacja przyznawana jest na podstawie (Rys. 4):

 • czasu, który upłynął od ostatniej modyfikacji elementu,
 • faktu, czy element był kiedyś przypisany do wyszukującego użytkownika,
 • faktu, czy element został utworzony przez wyszukującego użytkownika i zmodyfikowany przez kogoś innego,
 • faktu, czy element był zmodyfikowany przez jednego z podwładnych wyszukującego użytkownika.

Rys. 4. Wyniki filtrowania na raporcie Sugerowane

 

Raport „Sugerowane” pozwala na szybkie przeszukiwanie elementów z całego obszaru portalu WEBCON BPS, dzięki szerokiemu zakresowi dynamicznie zmieniających się filtrów. Korzystanie z raportu „Sugerowane” może być  bardzo pomocne, kiedy nie jesteśmy pewni z jakiej aplikacji pochodzi poszukiwany element obiegu.