Reguła formularza do dodatkowej walidacji przy wyborze ścieżki

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2020.1.x; autor: Franciszek Sakławski

 

Wstęp

Podczas procedowania dokumentów bardzo ważnym jest kontrolowanie poprawności wprowadzanych danych. System WEBCON BPS Portal daje wiele możliwości weryfikacji formularza. Jedną z nich jest ustawienie reguły formularza na ścieżce. Artykuł przedstawia zastosowanie tej funkcjonalności.

Opis funkcjonalności

Konfigurując ścieżkę obiegu na zakładce „Parametry”, pojawia się pole o nazwie „Reguła formularza do dodatkowej walidacji przy wyborze ścieżki”:

Rys. 1 Zakładka Parametry konfiguracji ścieżki

 

Pole to umożliwia ustawienie dodatkowej walidacji formularza przy przejściu daną ścieżką. Można w nim zamieścić zarówno reguły formularza (globalne i procesowe), reguły biznesowe (globalne i procesowe), jak i skrypt JavaScript. Jeżeli nie chcemy korzystać z predefiniowanych reguł, istnieje możliwość napisania swojego własnego warunku.

Przypadek biznesowy

W celu zaprezentowania funkcjonalności utworzono proces Faktury kosztowej, który można pobrać pod adresem:
https://kb.webcon.pl/download/invoice-processing-bardzo-prosta-faktura-kosztowa/

Schemat głównego obiegu prezentuje się następująco:

Rys. 2 Schemat graficzny obiegu Faktury

 

Z kroku „Registration” wychodzi ścieżka „Sumbit to analyst”. Zdefiniowano na niej regułę sprawdzającą, czy do dokumentu danej Faktury dołączony jest załącznik ze skanem wersji papierowej.

Jako że wierzymy w wolność jednostki, nie będziemy blokować przejścia obiegu do kolejnego kroku, lecz poinformujemy użytkownika o braku załącznika i zostawimy w jego kwestii to czy dokument ma zostać przesunięty dalej, czy pozostać w bieżącym kroku.

W celu ustawienia takiej reguły należy wejść w konfigurację ścieżki „Submit to analyst” i przejść na zakładkę „Parametry”. Następnie wcisnąć ikonę trzech kropek z prawej strony naszego pola:

Rys. 3 Zakładka "Parametry" konfiguracji ścieżki

 

Po otwarciu nowego okna można przejść do tworzenia reguły. Skorzystano z trybu warunkowego dostępnego w regułach WEBCON – IF ELSE. W klauzuli IF sprawdzono, czy jest dodany załącznik, korzystając z polecenia ATTACHMENT EXISTS .

Rys. 4 Opis polecenia Attachment exists

 

Ograniczymy się do sprawdzenia, czy istnieje jakikolwiek załącznik przypięty do naszej Faktury. Dlatego jako parametr podamy „*[.]*”. W taki sposób system sprawdzi, czy przy Fakturze istnieje jakikolwiek plik z kropką w nazwie.

W klauzuli ELSE wyświetli się komunikat pytający użytkownika o to, czy dokument ma być dalej procedowany:

Rys. 5 Edycja wyrażenia

 

Po skonfigurowaniu należy przejść do Portalu w celu weryfikacji:

Rys. 6 Formatka faktury

 

Po poprawnym wypełnieniu formularza należy wcisnąć przycisk „Submit to analyst”. Dla powyższego formularza (Rysunek 6), nie dodano załącznika do dokumentu. Podczas próby przejścia ścieżką zostanie wyświetlony komunikat:

Rys. 7 Komunikat

 

Po wciśnięciu „OK” system przejdzie do następnego kroku, natomiast „Anuluj” umożliwia powrót do formularza. W naszym przypadku utworzono dokument bez załączników, potwierdzając za pomocą przycisku „OK”.

Rys.8 Dokument na kroku Analytical breakdown

 

Podsumowanie

Osadzenie reguły poprawności na ścieżce obiegu jest wygodnym oraz szybkim sposobem weryfikacji pól. Dodatkowo w prosty sposób ogranicza wywołanie reguły do konkretnego miejsca obiegu. Weryfikacja poprawności wprowadzonych danych pozwala uniknąć pomyłek oraz poświęcania czasu na ich poprawienie.