Ścieżka domyślna – co to jest i do czego służy

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2020.1.x; autor: Józef Cyran

 

Wstęp

Podczas zwykłego użytkowania WEBCON BPS przez użytkowników, wybierają oni którą ścieżką (spośród dostępnych) formularz przejdzie dalej. Jednak przy wychodzeniu z kroku systemowego to nie użytkownik, tylko (jak sama nazwa wskazuje) system BPS sam przechodzi elementem do następnego kroku po wykonaniu się odpowiedniego wydarzenia (np. przyjścia skanu dokumentu), a ścieżka którą przejdzie to właśnie ta którą wcześniej zaznaczono jako ścieżkę domyślną podczas konfiguracji ścieżki.

Konfiguracja

Aby ustawić ścieżkę domyślną, należy wejść do konfiguracji ścieżki i w zakładce Ogólne zaznaczyć checkboxa Ścieżka jest domyślna. Każdy krok który posiada ścieżki, musi mieć jedną – i tylko jedną – z nich zaznaczoną w ten sposób, inaczej nie jest możliwe zapisanie procesu.

 

Przykład użycia: Ocena testów – z użyciem kodów kreskowych

Przykładowym zastosowaniem takiego rozwiązania jest aplikacja umożliwiająca nauczycielowi ocenę testów (na przykład z matematyki). Testy będą wypełniane przez ucznia w fizycznej formie, następnie skanowane i automatycznie wysyłane do nauczyciela – dzięki temu może on ocenić je zdalnie. Po ocenie testu, do odpowiedniego ucznia zostanie wysłany automatycznie e-mail z oceną.

W pierwszym kroku należy zarejestrować test dla każdego ucznia i wydrukować naklejkę z kodem kreskowym. W WEBCON BPS istnieje możliwość automatycznego dodawania załączników z wydrukowanym kodem kreskowym do odpowiedniego elementu na podstawie skanu. W tym celu, niezbędne jest poprawne skonfigurowanie usługi Hot-Folder, szczegóły konfiguracji opisane są tutaj: https://kb.webcon.pl/hotfoldery-dolaczanie-zeskanowanych-plikow-do-procesu/

Po odpowiednim ustawieniu Hot-Folder oraz punktu rejestracji, należy stworzyć obieg – przykładowo Test z Matematyki. Poniżej został przedstawiony schemat obiegu:

 

Na wyjściu z kroku Rejestracja ustawiona jest akcja druku kreskowego, następnie element trafia do kroku Oczekiwanie na test. W przypadku, jeśli uczeń dla którego wydrukowano test (i naklejkę z kodem kreskowym) nie zjawił się w szkole, nauczyciel może anulować element. Po napisaniu testów przez całą klasę i zebraniu ich przez nauczyciela, musi je on zeskanować. Gdy skaner umieści je w folderze oznaczonym jako Hot-Folder, system AUTOMATYCZNIE przejdzie ścieżką Prześlij do oceny.

Jest tak gdyż ścieżka ta została ustawiona jako domyślna.

W następnym kroku Nauczyciel może wystawić oceny i na ścieżce Zatwierdź oceny została umieszczona akcja wysłania e-maila do ucznia którego dotyczy test.

Powyższy przykład pokazuje, że wybór ścieżki domyślnej jest niezwykle istotny w niektórych sytuacjach, gdyż ustawienie ścieżki Anuluj jako domyślnej automatycznie kierowałoby wszystkie przychodzące (ze skanu) elementy do kroku negatywnego (Anulowano).