Send as – Wyślij e-mail jako inny nadawca

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Dotyczy wersji: 2022.1.4 i powyżej; autor: Grzegorz Straś

 

Wstęp

W konfiguracji akcji (np. Wyślij konfigurowalny e-mail) i w szablonach powiadomień e-mail, istnieje możliwość zdefiniowana konta które będzie wykorzystane jako nadawca zamiast domyślnego adresu nadawcy.

Może to być Adres e-mail lub Grupa dystrybucyjna z poprawnie skonfigurowanymi uprawnieniami „Send as” (t.j. „Wyślij jako”).

 

Ta opcja nazywa się Pozwól na wysyłkę "Send As", i musi zostać włączania w Konfiguracji Systemu, wtedy będzie możliwe nadpisanie domyślnego konta nadawcy innym.

 

Dodatkowo, jeżeli Exchange Online – Microsoft Graph jest użyte jako Typ serwera, będzie potrzebna dodatkowa konfiguracja po stronie Grapha (opisana poniżej).

 

Włączenie opcji

Opcja znajduje się w Konfiguracja systemu -> Powiadomienia e-mail -> Konfiguracja wysyłki e-mail -> Pozwól na wysyłkę "Send As"

Po włączeniu, będzie można zdefiniować inny adres nadawcy niż domyślny w konfiguracjach Akcji, Szablonów akcji, oraz Szablonów e-mail dla poszczególnych procesów.

 • Pole Nadawca w tych konfiguracjach przyjmuje Adresy e-mail lub Grupy dystrybucyjne z uprawnieniami „Send as” i w formacie: tom.green@webcon.com
 • Jeżeli pole Nadawca zostawione będzie jako puste, domyślny nadawca będzie użyty.

 

Opcje można włączyć po skonfigurowaniu innych nadawców w wybranych miejscach. Jeżeli tak zrobimy, po włączeniu opcji, otrzymamy powiadomienie o wszystkich miejscach gdzie adres nadawcy został nadpisany (tj. Akcje, Szablony akcji, oraz Szablony e-mail dla procesów).

Uwaga: Jak można się domyślić, niestandardowi nadawcy będą potrzebować uprawnień do wysyłki e-mail. Jeżeli nadawcy nie będą mieli nadanych odpowiednich uprawnień, akcja zakończy się błędem.

Potrzebne są odpowiednie uprawnienia dla wybranego wariantu nadawcy (Grupa dystrybucyjna lub Adres e-mail), oraz dodatkowe ustawienia po stronie Graph jeżeli to potrzebne.

 

Ustawienia Graph

jeżeli Exchange Online – Microsoft Graph jest użyte jako Typ serwera, należy skonfigurować aplikację Graph.

Najważniejsze ustawienia w takiej aplikacji to uprawnienia. Minimalne uprawnienia jakie potrzebuje aplikacja Graph do rozmaitych celów zostały opisane [tutaj].

W skrócie:

 • Stwórz aplickację Graph
 • Nadaj jej uprawnienia Send
 • Zachowaj Application (Client) ID
 • Wygeneruj i zachowaj Client Secret

 

Jest jeden mały haczyk. Mail.Send nadaje aplikacji uprawnienia do wysyłki poprzez wszystkie skrzynki w organizacji – przeważnie chcemy to ograniczyć za pomocą metody opisanej tutaj.

 • Stwórz grupę zabezpieczeń typu Mail-enabled.
 • Dodaj do grupy skrzynki mailowe które będą użyte jako nadawca.
 • Zgodnie z powyższym artykułem, skonfiguruj ApplicationAccessPolicy dla grupy zabezpieczeń (aby pozwolić aplikacji wysyłać e-maile za pomocą skrzynek w grupie).

 

 

Ustawienia grupy dystrybucyjnej

 • Stwórz dedykowaną Grupę dystrybucyjną
 • W ustawieniach Exchange Admin Center pod Group delegation, dodaj uprawnienia Send as do konta które będzie wysyłać e-maile.

 

Ustawienia dla innych skrzynek

 • W konfiguracji skrzynki, dodaj Send as Permissions do konta które będzie wysyłać e-maile.
 • Uwaga: Tą skrzynkę można dodać do Grupy zabezpieczeń z rozdziału Ustawienia Graph, co pozwoli używać jej jako domyślnego adresu nadawcy ALE NIE do nadpisywania tego adresu. Aby nadpisać adres nadawcy, potrzebne są uprawnienia Send as Permissions.