Sortowanie załączników na formularzu

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji: 2016.1.x; Autor: Paweł Snoch

Poniżej opisane zostaną zasady, według których odbywa się domyślne sortowanie załączników. W dalszej części będzie można znaleźć informacje na temat reguł obowiązujących przy pozostałych ustawieniach wyświetlania się załączników.

Sortowanie domyślne

1. Zakładka Załączniki:

1.1 Alfabetyczne ustawienie grup załączników (zaczynając od pustej kategorii)

1

Rysunek 1 Konfiguracja dodatkowego szczegółu dla załączników.

1.1.1 Załączniki sortowane są chronologicznie w obrębie grup, najwcześniej dodany załącznik znajdzie się na początku swojej grupy

2

Rysunek 2 Przykład sortowania domyślnego dla zakładki załączniki.

2. Zakładka Konwersacje email:

2.1 Chronologiczne ustawienie konwersacji mail, najwyżej ustawiona ta w obrębie której znajduje się najnowszy mail

2.1.1 Maile sortowane są po dacie wysłania maila, najnowszy mail na początku swojej konwersacji

3

Rysunek 3 Przykład sortowania dla zakładki konwersacje email.

3. Zakładka Wszystkie załączniki:

4

Rysunek 4 Przykład sortowania dla zakładki wszystkie załączniki.

3.1 Bieżące

3.1.1 Alfabetycznie ustawienie grup załączników (zaczynając od pustej kategorii)

3.1.1.1 Na najniższym poziomie katalogów znajdują się załączniki – sortowane alfabetycznie w obrębie grup

3.1.2 Folder z konwersacjami email (grupy konwersacji sortowane tak jak dla zakładki konwersacji email)

3.1.2.1 Wiadomość email (sortowane tak jak dla zakładki konwersacji email)

5

Rysunek 5 Przykład sortowania dla zakładki wszystkie załączniki: folder bieżące.

3.2 Dodatkowe widoki powiązanych elementów workflow (maksymalnie trzy katalogi) – wyświetlane według kolejności ze studio

6

Rysunek 6 Konfiguracja widoku powiązanych elementów workflow.

3.2.1 Alfabetycznie ustawienie sygnatur elementów workflow

3.2.1.1 Dalej mamy kolejne poziomy folderów sortowane tak jak w obrębie bieżących (patrz 3.1)

3.2.1.1.1 Na koniec załączniki sortowane są według zapytania SQL zdefiniowanego w studio (patrz rys. 6)

7

Rysunek 7 Przykład sortowania dla dodatkowych widoków powiązanych elementów workflow.

3.3 Powiązane nadrzędne

3.3.1 Alfabetycznie ustawienie sygnatur elementów workflow

3.3.1.1 Dalej mamy kolejne poziomy folderów sortowane tak jak w obrębie bieżących (patrz 3.1.)

3.3.1.1.1 Na najniższym poziomie katalogów znajdują się załączniki – sortowane alfabetycznie (jak w obrębie bieżących)

8

Rysunek 8 Przykład sortowania dla zakładki wszystkie załączniki: folder bieżące.

3.4 Powiązane podrzędne

3.4.1 Całość wyświetla się jak dla powiązanych nadrzędnych

9

Rysunek 9 Przykład sortowania dla zakładki wszystkie załączniki: folder bieżące.

 

Zmiana ustawień sortowania

W studio w konfiguracji procesu można dokonać korekt w ustawieniach wyświetlania się załączników. W tym celu należy rozwinąć konkretny obieg a następnie zaznaczyć formularz standardowy. Pojawi się globalny szablon formularza. Klikamy w panel załączników. Po lewej stronie szablonu pojawią się nowe opcje edycji. Jedną z nich jest wspomniane sortowanie załączników z dostępnymi opcjami:

 • domyślne
 • po nazwie
  • w przypadku tych samych nazw decyduje data wstawienia załącznika
 • po opisie
  • w przypadku tych samych opisów decyduje data wstawienia załącznika
 • po dacie dodania rosnąco
 • po dacie dodania malejąco

Niezależnie od wybranej opcji katalogi oraz załączniki w zakładce konwersacje email będą wyświetlały się według reguł opisanych wyżej. Ta sama zasada dotyczy dodatkowych widoków powiązanych elementów workflow widocznych na zakładce wszystkie załączniki.

W pozostałych przypadkach (dla całej zakładki załączniki oraz dla niewymienionych wcześniej katalogów głównych z zakładki wszystkie załączniki) ustawiona opcja sortowania ma wpływ na wyświetlanie się załączników w obrębie swojego folderu (same foldery nie zmieniają swojej domyślnej kolejności).

Poniżej przykład dokumentu z opcją sortowania po opisie.

10

Rysunek 10 Przykład sortowania dla zakładki załączniki oraz opcji sortowania załączników po opisie.

 

Uwagi:

 1. W zakładce wszystkie załączniki mogą wyświetlać się załączniki z różnych typów obiegów workflow. Kolejność sortowania każdego pliku będzie taka jaka została skonfigurowana w obiegu w obrębie którego aktualnie znajdujemy się.
 2. Na formularzu w każdej zakładce załączników znajdują się daty:
  1. Załączniki – data dodania
  2. Konwersacje email – data otrzymania wiadomości email
  3. Wszystkie załączniki – data modyfikacji załącznika

Przy sortowaniach po dacie brana jest pod uwagę data dodania.