Startowanie obiegów w WEBCON BPS – akcje

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji: 2020.1.x i wyższych; autor: Tomasz Słuszniak

 

WEBCON BPS umożliwia startowanie obiegu na kilka sposobów. Poza manualnym startowaniem przez użytkownika w WEBCON BPS Portal można to zrobić także za pomocą dedykowanych akcji.

Akcja Uruchom podobieg

Akcja pozwala na startowanie obiegu w ramach tej samej instancji BPS. Za pomocą tej akcji można wystartować tylko jeden element obiegu – w tym przypadku będzie to utworzenie dodatkowego zadania w procesie Projektów.

Konfiguracja akcji składa się z trzech zakładek:

Podstawowa:

W konfiguracji należy uzupełnić:

  • Proces
  • Obieg
  • Typ formularza
  • Ścieżkę przejścia
  • Spółkę przejścia
  • Sposób powiązania nowego obiegu z bieżącym. Obieg może zostać wystartowany jako obieg podrzędny dla bieżącego lub obieg równoległy, nie powiązany z żadnym.

 

Zaawansowane:

W tej zakładce istnieje możliwość skonfigurowania między innymi dodatkowych zadań bezpośrednich jak i DW względem tych, które wynikają z konfiguracji ścieżki przejścia skonfigurowanej w zakładce „Podstawowa”.

Mamy także nadpisania autora startowanego elementu obiegu, zapisania ID wystartowanego obiegu w atrybucie obiegu, z którego nowy obieg jest startowany, skopiowanie załączników z bieżącego formularza do nowego lub uniemożliwienie wystartowania nowego obiegu osobom do tego nieupoważnionym.

 

Dane:

Zakładka umożliwia wskazanie atrybutów formularza, które zostaną uzupełnione podczas startowania obiegu. Na liście atrybutów pojawią się tylko te, które wynikają z konfiguracji według wskazanego w pierwszej zakładce obiegu oraz typu formularza.

Wartości atrybutów mogą być wstawione przez użycie dostępnych w procesie atrybutów:

 

Oraz np. reguł biznesowych:

 

Akcja Uruchom podobieg (SQL)

Akcja, podobnie jak akcja „Uruchom podobieg” umożliwia startowanie obiegu w ramach tej samej instancji BPS. Akcja Uruchom podobieg (SQL) pod względem konfiguracji, różni się od poprzedniej zakładką „Dane” oraz tym, że nie ma możliwości zapisania ID uruchomionych instancji obiegów do atrybutów na formularzu, z którego obiegi są startowane.

Dane potrzebne do uruchomienia obiegu należy podać za pomocą zapytania SQL, co daje możliwość wystartowania wielu nowych instancji obiegu.

Poniższy przykład pokazuje w jaki sposób za pomocą akcji uruchomić kilka podobiegów zadań dla kilku osób na podstawie listy pozycji.

Atrybuty „nagłówkowe” (Nazwa projektu oraz Opis projektu) przekazywane będą bez mapowania, ponieważ są to te same kolumny. Natomiast atrybuty z listy pozycji zadań (Osoba oraz Opis zadania) mapujemy na odpowiadające im atrybuty „nagłówkowe”.

Przykład działania

Formularz rejestracji nowego Projektu:

 

W wyniku wykonania akcji, informacja o wystartowanych obiegów z zadaniami widoczna będzie w prawym dolnym rogu formularza:

 

Każdy z podobiegów został wystartowany dla osoby zdefiniowanej na liście pozycji Zadań. Każda z osób otrzymała swoje zadanie do realizacji.