Startowanie procesów z linku akcji z automatyczną inicjalizacją atrybutów

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Michał Kastelik

Startowanie procesów z linku akcji z automatyczną inicjalizacją atrybutów

 

Akcja typu „Odsyłacz” umożliwia umieszczenie w pasku formularza przycisku. Przycisk ten może pełnić funkcją uruchamiającą określony obieg WEBCON BPS wraz z automatycznym przypisaniem pól w nowo uruchomionym formularzu. W niniejszym artykule opiszemy jak zdefiniować tego rodzaju akcję odsyłacza, która wystartuje podobieg w danym procesie.

Realizowany scenariusz

 

Aplikacja „Task Assignment” umożliwia przypisywanie zadań do osób oraz wskazywanie terminu ich realizacji czy też zapisywania poświęconych zadaniu godzin. Po przypisaniu zadania na kroku „In Progress” istnieje możliwość wystartowania do danego zadania, podzadań, które można przypisać do siebie lub innych osób w organizacji.

Zrzut ekranu 1 Formularz z przyciskiem z hiperłączem

 

Po naciśnięciu przycisku „Create Subtask” zostanie uruchomiony formularz w którym można zdefiniować nowe zadanie powiązane z zadaniem z którego przycisk został naciśnięty.

 

Zrzut ekranu 2 Nowy podobieg

 

Informacja o obiegu nadrzędnym pojawia się w przypadku podzadania po prawej stronie na pasku informacyjnym.

Tworzenie akcji uruchamiającej podzadanie

 

Otwierając definicje danego kroku a następnie przechodząc do zakładki „Akcje” możemy dodać przycisk do menu formularza. Przycisk ten w tym przypadku będzie widoczny tylko na wybranym kroku. Akcja „Odsyłacz” znajduje się w folderze „Formularz”.

 

Zrzut ekranu 3 Dodawanie akcji "Odsyłacz"

 

Po zaznaczeniu z lewej strony „Przycisk w menu” należy dodać nowy przycisk i akcję oraz uzupełnić pole „Nazwa akcji”. Nazwa ta będzie występować w formularzu jako nazwa przycisku.

Tworząc nowy przycisk, domyślnie zostaje dodana jedna akcja o nazwie „Nowa akcja”. Po jej zaznaczeniu możemy wskazać jaki rodzaj akcji ma ona wykonywać oraz zmienić jej nazwę na własną.

 

Zrzut ekranu 4 Definiowanie akcji

 

Klikając przycisk „Konfiguruj” po prawej stronie, możemy rozpocząć definiowanie akcji.

 

Zrzut ekranu 5 Konfiguracja akcji

 

W oknie konfiguracyjnym tej akcji w polu „Odsyłacz (URL)” należy zdefiniować odnośnik jaki ma zostać wykonany po naciśnięciu przez użytkownika przycisku w menu formularza.

 

Po otwarciu edytora za pomocą przycisku (…) z listy funkcji po prawej stronie okna należy wybrać gotową funkcje „Start Element(…)”.

Następnie naciskając prawy klawisz myszy na funkcji możemy wybrać „Mapowanie parametrów”.

 

Zrzut ekranu 6 Mapowanie parametrów w Edytorze wyrażenia

 

Okno konfiguracji odsyłacza zawiera także dodatkowe opcje takie jak:

• Otwórz w nowym oknie – naciśnięcie przycisku otworzy nową zakładkę w przeglądarce zamiast przejść do elementu,
• Automatyczny zapis – po otwarciu linka zostanie wykonana akcja zapisania formularza,
• Enkoduj znaki specjalne w wartościach zmiennych – opcja pozwala na uniknięcie błędów w przekazywaniu wartości formularza w przypadku znaków specjalnych.

 

Zrzut ekranu 7 Konfiguracja Odsyłacza

Mapowanie parametrów czyli startowanie podzadania

 

Aby stworzyć konfigurację startowania obiegu oraz wskazać jakie pola mają zostać automatycznie wypełnione, należy w oknie konfiguracji funkcji uzupełnić następujące pola:

• ID obiegu – identyfikator obiegu, jaki ma zostać wystartowany,
• ID typu formularza – identyfikator typu formularza jaki jest powiązany z obiegiem,
• ID spółki – identyfikator spółki,
• ID elementu z obiegu nadrzędnego – jeżeli potrzebujemy stworzyć powiązanie między elementami,

Następnie poniżej za pomocą przycisku (+) możemy dodać parametry za pomocą których powiążemy wartości atrybutów aktualnego formularza z nowo startowanym elementem.

 

 

Zrzut ekranu 8 Mapowanie parametrów

 

Konfiguracja parametrów polega na przeciągnięciu z zakładki Obiekty atrybutu ze startowanego obiegu a następnie przypisanie im wartości poprzez przeciągnięcie atrybutów z zakładki Wartości.

Po zapisaniu procesu, całość konfiguracji jest gotowa.

Podsumowanie

 

Akcja typu odsyłacz pozwala na wzbogacenie formularza aplikacji o dodatkowe elementy takie jak odnośniki do dokumentacji, przejście do innych procesów. Pozwala także na stworzenie przycisku w menu formularza i wystartowania z niego podprocesów lub innego procesu, wraz z powiązaniem elementów ze sobą.

W zależności od potrzeb, przycisk taki może być uruchamiany ze wszystkich kroków (jeżeli zostanie umieszczony w akcjach globalnych obiegu) lub na pojedynczym kroku (wówczas jego uruchamianie możemy uzależnić od spełnienia określonych założeń w obiegu).

Opisana w artykule darmowa aplikacja „Task Assignment” jest dostępna do pobrania tutaj.