Sugerowane dashboardy i raporty

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2020.1.3.x; autor: Adrian Baszak

 

Wstęp

WEBCON BPS Portal to platforma będąca centralnym punktem systemu dla użytkowników końcowych, skupiająca wszystkie informacje dotyczące dostępnych aplikacji. Jednym z celów i jednocześnie zalet Portalu jest standaryzacja i zachowanie spójność interfejsu pomiędzy wieloma aplikacjami. Użytkownikom zapewnia to łatwość korzystania z kolejnych aplikacji, a dla osób konfigurujących procesy znacząco skraca czas ich przygotowania.

W artykule opisano jeden ze standardowo dostępnych elementów Portalu jakim jest widget „Sugerowane dashboardy i raporty”.

Sugerowane dashboardy i raporty

Widget „Sugerowane dashboardy i raporty” każdemu użytkownikowi zaprezentuje najczęściej używane przez niego:

  • raporty,
  • widoki raportów,
  • dashboardy

Jest on standardowo umieszczony na domyślnej stronie głównej aplikacji i nie wymaga żadnej dodatkowej konfiguracji. Wystarczy, że użytkownicy zaczną korzystać z aplikacji, a system na podstawie ich aktywności zaproponuję im spersonalizowane menu najczęściej używanych elementów.

Rys. 1 Domyślna strona główna aplikacji z zaznaczonym widżetem "Sugerowane dashboardy i raporty"

 

Do stworzenia listy sugerowanych elementów brana jest pod uwagę częstotliwość korzystania z poszczególnych linków w obrębie danej aplikacji. W związku z tym, na początku korzystania z aplikacji menu będzie się dynamicznie zmieniać a w miarę upływu czasu ustabilizuje się.

Ta sama lista najczęściej używanych raportów i dasbhoardów widoczna jest również po kliknięciu w wyszukiwarkę w górnym menu portalu. Dzięki temu mamy do nich dostęp nawet podczas edycji formularza, bez konieczności przechodzenia do odpowiedniego dashboardu.

Rys. 2 Najczęściej używane raporty i dashboardy w wyszukiwarce

 

Konfiguracja na własnym dashboardzie

Oprócz standardowej strony startowej aplikacji, widget „Sugerowane dashboardy i raporty” może zostać umieszczony na dowolnym dashboardzie. Dodaje się go w taki sam sposób jak inne elementy dashboardu takie jak przyciski startu, raporty lub wyszukiwarka.

Rys. 3 Konfiguracja sugerowanych raportów na dashboardzie

 

Przygotowany dashboard możemy kolejno ustawić jako stronę startową aplikacji.

Rys. 4 Przykładowy dashboard ustawiony jako strona startowa aplikacji

 

Podsumowanie

Sugerowane dashboardy i raporty pozwalają w prosty sposób dodać element spersonalizowania aplikacji. Zamiast szukać odpowiedzi na pytanie: „Z jakich raportów nasi użytkownicy będą potrzebowali korzystać najczęściej” albo „Które linki umieścić na górze?”, wstawiamy widżet, a WEBCON BPS sam rozwiąże te problemy na podstawie faktycznego sposobu korzystania z aplikacji.

W połączeniu z możliwością tworzenia listy ulubionych linków, użytkownicy WEBCON BPS Portal otrzymują interfejs, który nie tylko mogą sami modyfikować ale również taki, który sam dostosowuje się do nich.