Szablony formularza

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji: 2024 R1 i powyżej; autor: Krystyna Gawryał

 

Wprowadzenie

Formularz, jako środek przekazywania i gromadzenia informacji biznesowych, jest jednym z kluczowych elementów platformy WEBCON BPS. Mając do dyspozycji atrakcyjny, wygodny i intuicyjny formularz, użytkownik jest na ogół skłonny wypełnić go dokładniej i z większą uwagą niż w przypadku formularza, który nie spełnia tych warunków.
Z tego względu w wersji 2024 R1 wprowadzono możliwość zmiany proporcji lewego i prawego panelu formularza WEBCON BPS. Definiując jego wygląd, projektanci będą mogli teraz korzystać z gotowych szablonów i lepiej dostosować szerokość paneli bocznych do ich zawartości. Rozwiązanie to pozwoli maksymalne wykorzystać dostępny obszar roboczy i jednocześnie tworzyć formularze, które będą nie tylko efektowne, ale także przyjazne dla użytkownika.

W niniejszym artykule opisano najważniejsze powiązane zmiany systemu, a także podano przykłady praktycznego wykorzystania poszczególnych szablonów formularza.

 

Przypadek biznesowy

W Dziale HR i Administracji przygotowano proces „Recruitment” do zarządzania ofertami pracy publikowanymi w zewnętrznym serwisie rekrutacyjnym. W ramach procesu przygotowano obieg o tej samej nazwie, którego celem jest rejestracja informacji dotyczących oferowanych stanowisk, sprawdzanie poprawności publikowanych ofert, wprowadzanie danych kandydatów oraz informacji na temat dostępnego/wykorzystanego budżetu i rozpatrywanych aplikacji.

Rys. 1. Obieg elementów w procesie „Recruitment”

 

Z uwagi na indywidualny charakter każdego z etapów publikacji ogłoszenia, a następnie poszczególnych okresów w jego cyklu życia, dla każdego z kroków obiegu przewidziano odmienny formularz. Do ich przygotowania wykorzystano funkcjonalność Szablonów formularza.

 

Konfiguracja

W sekcji Właściwości formularza w zakładce Globalny szablon formularza w WEBCON BPS Designer Studio pojawił się nowy parametr Szablon formularza, dla którego można wybrać jedną z dostępnych opcji:

  • 50/50 – panel lewy i prawy będą miały taką samą szerokość. Jest to domyślny szablon formularza znany z poprzednich wersji systemu,
  • 30/70 – panel lewy zajmie 30%, panel prawy 70% szerokości formularza,
  • 70/30 – panel lewy zajmie 70%, panel prawy 30% szerokości formularza,
  • Jedna kolumna – zawartość formularza zostanie ujęta w formie ciągłej w jednej kolumnie o maksymalnej szerokości 768 px. Jest to szablon domyślny w przypadku nowoutworzonych Procesów słownikowych.

Rys. 2. Globalny szablon formularza w procesie „Recruitment”

 

Co ważne, wybór Szablonu formularza jest możliwy również na poszczególnych krokach obiegu.

Uwaga: po aktualizacji wersji formularze zdefiniowane wcześniej przez użytkowników będą wyświetlane według proporcji 50/50, niezależnie od typu procesu.

Rys. 3. Przykład prostego, wypełnionego formularza
w kroku „Registration” – domyślny szablon 50/50

Formularz 30/70

W kroku „Advertisment check” przełożony będzie weryfikował treść przygotowanego ogłoszenia o pracę, a także wprowadzał na formularzu dodatkowe informacje dotyczące m.in. dostępnego budżetu, planowanej daty publikacji ogłoszenia, czy też osób uczestniczących w poszczególnych etapach rekrutacji.

Aby mu to umożliwić formularz w tym kroku został odpowiednio zmodyfikowany poprzez zerwanie dziedziczenia w stosunku do Globalnego szablonu formularza. Dla ułatwienia weryfikacji treści załącznika wybrany został szablon 30/70, a w prawym panelu formularza udostępniono podgląd załączonego pliku.

Rys. 4. Konfiguracja formularza w kroku „Advertisement check”

 

Warto zwrócić uwagę na to, że bezpośrednio po wybraniu szablonu z listy zmianie ulega podgląd formularza dostępny po prawej stronie okna konfiguracyjnego.

Rys. 5. Przykład wypełnionego formularza
w kroku „Advertisement check” – szablon 30/70

 

Formularz 70/30

Po pomyślnej weryfikacji ogłoszenie zostaje opublikowane w zewnętrznym serwisie rekrutacyjnym. Zadaniem pracownika odpowiedzialnego za proces rekrutacji jest teraz nie tylko odpowiadanie na aplikacje kandydatów, ale także aktualizacja informacji na temat oferty pracy w systemie. Na formularzu powinny zatem znaleźć się dane dotyczące wykorzystanego budżetu, czasu, przez jaki oferta będzie jeszcze dostępna w serwisie, liczby (przetworzonych) zgłoszeń, czy też informacje dotyczące ewentualnej rekrutacji uzupełniającej.

W związku z powyższym w kroku „Supplementing information” przygotowano formularz oparty na szablonie 70/30, który zawiera wybrane atrybuty do prezentacji danych.

Rys. 6. Konfiguracja formularza w kroku „Supplementing information”

 

W WEBCON BPS Portal formularz ten prezentuje się następująco:

Rys. 7. Przykład wypełnionego formularza
w kroku „Supplementing information”– szablon 70/30

 

Formularz jednokolumnowy

Spośród zgłoszeń kandydatów wybierane są te, które w możliwie największym stopniu spełniają wymagania określone dla stanowiska w ogłoszeniu. Na ich podstawie tworzona jest baza kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji lub których dane zostaną zachowane na potrzeby przyszłych rekrutacji w przedsiębiorstwie.

W związku z tym w aplikacji utworzono powiązany proces słownikowy „Candidates”. Jak wcześniej wspomniano, dla procesu słownikowego domyślnie tworzony jest formularz jednokolumnowy. W omawianym przypadku konfiguracja takiego formularza wygląda następująco:

Rys. 8. Konfiguracja formularza w procesie słownikowym „Candidates”

 

Po uzupełnieniu danymi jednego z kandydatów formularz ten może wyglądać jak niżej:

Rys. 9. Przykład wypełnionego formularza
w procesie słownikowym „Candidates” – szablon jednokolumnowy

 

Informacje dodatkowe

Funkcjonalność Szablonów formularza wprowadzono również w WEBCON BPS Designer Desk. Na górnym pasku menu pojawiła się rozwijana lista, z której można wybrać jeden z predefiniowanych szablonów formularza. Lista dostępnych szablonów jest analogiczna do tej dostępnej w WEBCON BPS Designer Studio.

Rys. 10. Wybór szablonów formularza w WEBCON BPS Designer Desk

 

W przypadku wyeksportowania prototypu do Designer Studio wprowadzone ustawienia zostaną zapisane i będą dostępne w docelowym Globalnym szablonie formularza.