Szacowanie wielkości baz danych systemu WEBCON BPS

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

dotyczy wersji 8.3.1.x; autor: Filip Jawień

Jednym z ważniejszych wyzwań dla administratorów systemu WEBCON BPS jest oszacowanie wielkości baz danych systemu na przestrzeni określonego przedziału czasu, tak by móc zapewnić odpowiednie zasoby dyskowe.

W przypadku systemu WEBCON BPS, podobnie jak w przypadku innych systemów bazodanowych, trudno jest dokładnie obliczyć okresowe przyrosty bazy danych, gdyż zależne jest to od wielu zmiennych, które trudno zdefiniować w początkowym okresie wdrożenia. Poniższy artykuł ma na celu pomoc w oszacowaniu wielkości bazy na podstawie niektórych „atomowych elementów systemu”.

Przy szacowaniu wielkości bazy danych systemu WEBCON BPS należy wziąć pod uwagę:

 1. Ilość rejestrowanych dziennie formularzy.
 2. Ilość elementów na formularzu (atrybuty, listy pozycji).
 3. Ilość kroków w danym obiegu (przejście każdego kroku generuje historię elementu).
 4. Ilość oraz rodzaj akcji działających w systemie (wysyłki maili, zmiany wartości atrybutów, startowanie podobiegów).
 5. Ilość oraz średnia wielkość załączników dodawanych do obiegów (skany dokumentów, dokumenty docx, xlsx, pdf, tiff).

Jako przykład do obliczeń przyjęto formularz składający się z 20 atrybutów z których każdy jest obowiązkowy do wypełnienia:

 • 3x pole wyboru (1x Lista rozwijana, 1x Wybór z autouzupełnieniem, 1x SharePoint Picker)
 • 3x pole daty
 • 3x liczba zmiennoprzecinkowa
 • 1x liczba całkowita
 • 3x pojedynczy wiersz tekstu
 • 3x wiele wierszy tekstu
 • 2x pole wyboru osoby
 • 1x wybór tak/nie
 • 1 listy pozycji zbudowanej z 5 kolumn, z dodanymi 5 wierszami:
  • 1x wybór z wyszukiwaniem
  • 2x pole tekstowe
  • 1x pole daty
  • 1x liczba zmiennoprzecinkowa

wielkosc_p1

wielkosc_p2

Dla tak zbudowanego formularza, średnia jego wielkość przy rejestracji wynosi 38 kB. Przy przejściu takiego formularza z kroku, do kroku, za każdym razem w bazie danych powstaje wpis o wielkości 19,6 kB.

Średnia wielkość załącznika (skanu jednostronicowego o rozdzielczości 300 dpi) wynosi 280 kB.

Średnia wielkość zapisu dotyczącego pojedynczego wykonania akcji w logu: 0,8 kB

 

Przykładowo:

 • W instalacji działa 1 zdefiniowany obieg workflow,
 • Każdy obieg posiada 10 kroków.
 • System jest użytkowany przez 100 użytkowników w każdy dzień roboczy,
 • Każdy użytkownik rejestruje dziennie 10 formularzy.
 • Każdy użytkownik dziennie przesuwa o jeden krok 20 instancji workflow.
 • Każde rejestracja dokumentu i każde przejście do następnego kroku generuje akcję wysyłki powiadomienia mailowego.
 • System pracuje 12 miesięcy * 21 dni roboczych = 252 dni robocze
 • Do systemu miesięcznie trafia 2500 jednostronicowych skanów dokumentów

Miejsce zajęte w bazie danych przez rejestrację formularza:

252 (dni) * 100 (użytkowników) * 10 (formularzy) * 38 kB (wielkość formularza) = 9,58 GB

Miejsce zajęte w bazie danych po przejściu między krokami:

252 (dni) * 100 (użytkowników) * 20 (przejść) * 19,6 kB = 9,88 GB

Miejsce z bazie zajęte przez dodane załączniki:

12 (miesięcy) * 2500 (stron) * 280kB (wielkość strony) = 8,4 GB

Miejsce zajęte z bazie danych przez wpisy logowania wykonania akcji:

252 (dni) * 100 (użytkowników) * 30 (kroków/powiadomień) * 0,8 kB = 604,8 MB

Sumarycznie w podanym przykładzie roczny przyrost bazy będzie wynosił: 28,46 GB

 

UWAGA!

Podany przykład pozwala na określenie wartości szacunkowych dla określonego typu formularza. Należy pamiętać, że przy bardziej złożonych formularzach, przy znacznie większe ilości działających w systemie akcji, przy obiegach wielkokrokowych obliczenia stają się bardziej skomplikowane i powinny być weryfikowane np. po miesiącu pracy systemu.

UWAGA2

W obliczeniach przyjęto średnią wielkość skanowanego jednostronicowego załącznika. W przypadku, gdy do systemu będą dołączane innego rodzaju załączniki np. umowy wielostronicowe w formacie „docx”, czy np. projekty budowlane w formatach „dwg” wielkość bazy danych załączników należy ponownie przeszacować.