Szybkie ścieżki

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

 

Dotyczy wersji 2021.1.x i powyżej, autor: Adrian Baszak

 

Szybkie ścieżki to standardowo dostępna funkcjonalność pozwalająca na użycie ścieżki przejścia bez wchodzenia w tryb edycji formularza oraz na wielu elementach jednocześnie. Szybkie ścieżki mogą być przydatne wszędzie tam, gdzie zadanie jest powtarzalne, nie wymaga uzupełniania przez użytkownika żadnych atrybutów formularza oraz weryfikacji dużej liczby danych. Przykładem może być akceptacja wniosków urlopowych lub zakupowych.

Wciąż jednak możliwe jest skonfigurowanie na takiej ścieżce dowolnych akcji, które sprawdzą poprawność formularza lub zmienią wartości wybranych atrybutów.

Na raporcie – wiele elementów jednocześnie

Na każdym raporcie możliwe jest zaznaczenie wielu elementów – jeśli dodatkowo, dla zaznaczonych elementów dostępna jest „Szybka ścieżka”, to możliwe będzie jej wybranie w menu raportu.

Po kliknięciu, wszystkie elementy przejdą wybraną ścieżką a użytkownikowi zaprezentowane zostanie podsumowanie.

Należy pamiętać, że:

  • szybka ścieżka będzie widoczna tylko, jeśli wszystkie zaznaczone elementy są w tym samym kroku.
  • elementy są przetwarzane pojedynczy – błąd na jednymnie zatrzyma przetwarzania pozostałych.
    • Podczas przetwarzania elementów, nie wolno zamykać okna przeglądarki.
  • komunikaty błędów będą widoczne w podsumowaniu. W przypadku akcji walidacji, użytkownik zobaczy taki komunikat, jaki jest podany w konfiguracji tej akcji.

Przez podgląd elementu

Szybkie ścieżki są dostępne w wysuwanym z prawej strony Portalu podglądzie elementu, który można otworzyć na raporcie lub z innego elementu.

Na liście „Moje zadania”

Kolejnym miejscem, w którym można użyć szybkiej ścieżki, jest lista zadań. Dostępne ścieżki będą widoczne, po kliknięciu na ikonkę z trzema kropkami w prawym dolnym rogu kafelka z zadaniem.

Konfiguracja

Aby ścieżką mogła zostać użyta jako szybka ścieżka, należy w jej konfiguracji zaznaczyć checkbox „Dostępna jako szybka ścieżka” (eng. „Available as quick path”).

  • Szybka ścieżka będzie widoczna tylko dla osoby, która ma uprawnienia do edycji danego elementu.
  • Ścieżka może mieć warunek widoczności, ale, jeśli używamy jej na wielu elementach jednocześnie, to musi być spełniony dla każdego elementu.

Dla administratorów

Zdarza się, że w przypadku błędów lub wprowadzania zmian w procesie, wymagana jest aktualizacja dotychczas utworzonych już elementów. Szybkie ścieżki w połączeniu z odpowiednią konfiguracją raportu (widok z odpowiednim zawężeniem oraz wyświetlenie większej liczby elementów na jednej stronie – np. 100) powodują, że w wielu sytuacjach można nimi zastąpić akcje cykliczne, aby za jednym razem zaktualizować wiele elementów. Może to być przydatne w celu:

  • Poprawienia lub uzupełnienia danych na formularzach.
  • Przepisania lub zakończenia zadań.
  • Zmiany kroku, w którym znajdują się elementy.

Widoczność ścieżki można ograniczyć do wybranej grupy osób, dzięki czemu pozostali użytkownicy nie będą mogli zobaczyć jej ścieżki.