Tabela WFElementDetails

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2020.1.x; autor: Marcin Pisarek

 

Wprowadzenie

Projektując procesy i poszczególne obiegi w WEBCON BPS, dobrze jest mieć świadomość, w jaki sposób przechowywane są dane w tabelach, jakie są relacje i jak poszczególne informacje wyświetlane są na formularzu.

W niniejszym artykule opisana została tabela WFElementDetails.

Relacje w tabeli

Tabela WFElementDetails zawiera wszystkie wiersze z list pozycji, w tym dane wprowadzane przez użytkowników oraz dane systemowe. Każdy wiersz listy pozycji jest jednoznacznie identyfikowany za pomocą unikalnego ID (DET_ID).

Dane systemowe, jakie są przechowywane w tabeli WFElementDetails, to np.:

 • data wstawienia wiersza (DET_TSInsert),
 • data aktualizacji wiersza (DET_TSUpdate),
 • wersja elementu (DET_Version),
 • autor (DET_CreatedBy),
 • zmodyfikowane przez (DET_UpdatedBy).

Wybrane klucze w tabeli WFElementDetails:

 • DET_ID – klucz główny (ID wiersza).
 • DET_WFDID – ID elementu. Klucz główny (WFD_ID) w tabeli WFElements.
 • DET_WFCONID – ID listy pozycji. Klucz główny (WFCON_ID) w tabeli WFConfigurations.

Przechowywanie danych

Każdy atrybut w WEBCON BPS ma przypisany swój unikalny identyfikator. Ten identyfikator często wykorzystywany jest podczas konfigurowania obiegów z atrybutami typu Lista pozycji.

Rysunek 1. Lista pozycji – identyfikator

 

W zależności od typu danej kolumny listy pozycji dane przechowywane są w odpowiednim polu w tabeli. Pole w tabeli jest niezmienne i przypisywane automatycznie podczas dodawania kolumny listy pozycji w systemie.

Rysunek 2. Kolumna Listy pozycji – pole w tabeli

 

Poniżej przedstawiono wybrane typy kolumn listy pozycji wraz z ich odpowiednikami w tabeli WFElementDetails:

 1. Pola tekstowe:
  1. Pojedynczy wiersz tekstu – kolumna Att, typ varchar(1000) / nvarchar(1000).
  2. Wiele wierszy tekstu – kolumna LongText, typ text.
 2. Pola wyboru – kolumna Att, typ varchar(1000) / nvarchar(1000).
 3. Pola liczbowe – kolumna Value, typ decimal(21,6).

Prezentacja

Na potrzeby tego artykułu wykorzystano dokument opisywany w ramach artykułu o przechowywaniu danych w tabeli WFElements na przykładzie obiegu „Car Management”:

Rysunek 3. Formularz – widok w trybie odczytu formularza dla dokumentu obiegu „Car Management”

 

W trybie edycji formularza uzupełnione zostały wiersze w liście pozycji „Report of service events”:

Rysunek 4. Formularz – Lista pozycji „Report of service events”

 

Po przejściu ścieżką „Make available” – prowadzącej do następnego kroku, w którym formularz jest w trybie do odczytu – dane na formularzu przedstawiają się w następujący sposób:

Rysunek 5. Formularz – Uzupełniona lista pozycji „Report of service events”

 

Wartość wyświetlana w kolumnie ID (Lp.) nie jest zapisywana w bazie danych, służy tylko do określenia kolejności wierszy. Kolumna ta jest wyświetlana po zaznaczeniu opcji „Pokazuj kolumnę Lp.” w konfiguracji atrybutu typu Lista pozycji.

Poniższe zapytanie SQL zwraca wszystkie uzupełnione dane z listy pozycji „Report of service events” dla omawianego dokumentu:

Rysunek 6. Zapytanie SQL – przechowywanie danych atrybutu typu Lista pozycji

 

Przykładowe zapytanie zwracające informacje o wizytach serwisowych — wraz z informacją o danym samochodzie — w przeciągu ostatnich 30 dni:

Rysunek 7. Zapytanie SQL – wyświetlenie wszystkich wizyt serwisowych w przeciągu ostatnich 30 dni

 

Powyższy przykład przedstawia możliwy sposób otrzymania, zarówno danych z pól formularza, jak i danych z listy pozycji.

One thought to “Tabela WFElementDetails”

 1. Kiedy wprowadzicie w listach pozycji dane liczbowe typu całkowitego? Obecnie dane trzeba przechowywać w wartościach typu decimal co w przypadku dużych baz danych ma istotny wpływ na wydajność systemu

Komentarze są zamknięte.