Lista użytkowników BPS

Dotyczy wersji 2020.1.3 autor: Konrad Wojtycza   Wprowadzenie   W praktyce biznesowej konieczne może okazać się nadanie dostępu do portalu WEBCON i znajdujących się na nim procesów dla użytkownika spoza organizacji. Konto takiego użytkownika najczęściej nie będzie znajdowało się w organizacyjnym Active Directory (bądź innej bazie użytkowników). Opisana sytuacja dotyczyć może: Procesów negocjacji umów z […]

Czytaj więcej