Nowy sposób na użycie podpisu cyfrowego

Dotyczy wersji 2021.1.x autor: Mateusz Klos Wstęp Od wersji WEBCON BPS 2021 została wprowadzona możliwość wywoływania zewnętrznego narzędzia do edycji plików PDF bezpośrednio z formularza. Wobec tego, istnieje teraz możliwość użycia podpisu cyfrowego na dokumencie bez konieczności przechodzenia dalej ścieżką na formularzu. Jest to bardzo duże ułatwienie, które znacząco wpływa na polepszenie wydajności procesów.  W […]

Czytaj więcej