Uprawnienia struktury podległościowej

  dotyczy wersji 2016.1.x; autor: Mateusz Syrek   Zdarza się czasem pewnie taka sytuacja, że potrzebujemy sprawdzić na jakim etapie procesu są nasi podwładni. W tym celu dobrze wykorzystać istniejącą w firmie strukturę podległościową. Pozwala ona rozszerzyć przełożonemu kontrolę nad zadaniami swoich podwładnych.   Aby taka funkcjonalność była dostępna należy zdefiniować źródło danych struktury firmy. […]

Czytaj więcej

Nauka w OCR AI

 dotyczy wersji: 8.3.x; autor: Anna Pilch   Na czym polega nauka? Mechanizm nauki w OCR AI umożliwia tworzenie dedykowanych szablonów rozpoznawania dokumentów w procesie. W zależności od rodzaju przetwarzanych dokumentów wykorzystywane są różne wyróżniki, które jednoznacznie wskazują który szablon wykorzystać dla dokumentu. W procesie faktur najczęściej wykorzystywany jest NIP dostawcy. Jeżeli w procesie występują różne […]

Czytaj więcej

Podobiegi – praktyczne przykłady użycia:

dotyczy wersji 8.3.1.x i wyżej; autor: Kamil Nędza Uwaga: Opisane w artykule obiegi są obiegami złożonymi i opisanie wszystkich funkcjonalności w jednym artykule nie jest możliwe. Autor w niniejszym artykule przedstawił wyłącznie koncepcję obiegów w celu nakreślenia kontekstu funkcjonalności oraz skupił się na przedstawieniu pewnego wąskiego zakresu, który w głównej mierze dotyczy podobiegów. Podczas modelowania […]

Czytaj więcej

WEBCON BPS w sekreteriacie – przykładowy przypadek użycia

dotyczy wersji 8.3.1.x; autor: Łukasz Chechelski 1.      Wstęp WEBCON BPS stanowi kompleksowe rozwiązanie dla różnych komórek organizacyjnych w firmie. W tym artykule, został przestawiony przykładowy scenariusz użycia, gdzie głównym użytkownikiem systemu będą pracownicy sekretariatu. Schemat obiegu został przedstawiony poniżej. Rysunek 1 Schemat obiegu W tej przykłądowej firmie, zadaniem pracowników sekretariatu jest rejestracja przychodzących faktur kosztowych. Aby […]

Czytaj więcej

Szacowanie wielkości baz danych systemu WEBCON BPS

dotyczy wersji 8.3.1.x; autor: Filip Jawień Jednym z ważniejszych wyzwań dla administratorów systemu WEBCON BPS jest oszacowanie wielkości baz danych systemu na przestrzeni określonego przedziału czasu, tak by móc zapewnić odpowiednie zasoby dyskowe. W przypadku systemu WEBCON BPS, podobnie jak w przypadku innych systemów bazodanowych, trudno jest dokładnie obliczyć okresowe przyrosty bazy danych, gdyż zależne […]

Czytaj więcej

Generacja i konwersja dokumentów w BPS – przypadek użycia

zaktualizowane do wersji 2016.1.2; autor: Karol Woźniak Akcje generacji dokumentów Worda oraz Excela pozwalają w łatwy sposób dodawać pliki do formularza. W połączeniu z dodatkiem BPS Word Addin zyskujemy możliwość na tworzenie dynamicznych dokumentów z zawartością uwzględniającą aktualny stan formularza. Dzięki akcji konwersji plików .docx do .pdf zyskujemy dodatkowo możliwość dodawania załączników, które mogą być […]

Czytaj więcej

WEB Party w aplikacjach mobilnych

dotyczy wersji 8.2x; autor: Paweł Snoch W artykule opisany zostanie sposób wyświetlania WebPartów w aplikacjach mobilnych. Skupimy się na elementach startujących obiegi oraz na elementach wyświetlających składniki obiegów. Oczywiście mamy tu kilka różnic w stosunku do widoku z poziomy przeglądarki i te detale zostaną wyróżnione poniżej. Opis konfiguracji Należy pamiętać, że z poziomu aplikacji mobilnej […]

Czytaj więcej

WEBCON BPS w środowiskach wielojęzycznych

dotyczy wersji 8.2.x i wyższe; autor: Paweł Jawień System WEBCON BPS został przygotowany do pracy w firmach międzynarodowych i w środowiskach wielojęzycznych. Z uwagi na wykorzystane w systemie komponenty, przygotowanie do pracy w środowisku wielojęzycznym wymaga konfiguracji po stronie WEBCON BPS oraz po stronie platformy SharePoint. Użytkownik WEBCON BPS wykorzystuje do pracy przeglądarkę internetową, a […]

Czytaj więcej

Elementarz wdrożeniowca – przydatne gotowe funkcje SQL

dotyczy wersji: 8.2.x, autor: Kamil Nędza Wraz z instalacją bazy danych, oprócz tabel tworzone są również funkcje i procedury, które śmiało można wykorzystać przy pracy z WEBCON BPS Designer Studio. Wiele z nich może oszczędzić osobie konfigurującej dużą ilość czasu. W artykule omówione zostaną trzy bardzo przydatne funkcje, oraz użycie ich w praktycznym przykładzie.

Czytaj więcej