Export Import – Dobre praktyki tworzenia procesów

Dotyczy wersji 8.3.x; Autor: Jacek Język Wstęp System WEBCON BPS w wersji 8.3 posiada mechanizm pozwalający przenosić definicje procesów między kilkoma niezależnymi środowiskami. W pełni wspierany jest model środowisk DEV-TEST-PROD, w którym to modelu środowisko deweloperskie (DEV) przeznaczone jest do tworzenia nowych procesów, środowisko testowe (TEST) służy wykonywaniu testów funkcjonalnych przed ostatecznym wdrożeniem rozwiązania na […]

Czytaj więcej

Export Import – Wstęp do nowego mechanizmu 8.3

Dotyczy wersji 8.3; Autor: Grzegorz Straś Największą i najważniejszą zmianą wprowadzoną WEBCON BPS wersji 8.3 jest zupełna przebudowa mechanizmu eksportowania oraz importowania procesów. Nowy mechanizm automatyzuje przenoszenie procesów stworzonych w WEBCON BPS, jednocześnie przenosi też wszystkie procesy z nimi powiązane nie naruszając tych powiązań. Dzięki temu system Importu/Eksportu jest niezastąpiony w przenoszeniu definicji procesów między […]

Czytaj więcej

Import i Export procesów w WEBCON BPS

autor: Karol Woźniak WEBCON BPS Designer Studio udostępnia funkcjonalność importowania oraz eksportowania utworzonych procesów. Dzięki tym mechanizmom prostym staje się udostępnianie utworzonych procesów na wielu środowiskach. Import/Export dostępny jest z poziomu paska narzędzi Studio lub z menu kontekstowego procesu (tylko eksport). Poniżej przedstawiam proste wyjaśnienie dla obu z tych funkcjonalności.

Czytaj więcej