Import i Export procesów w WEBCON BPS

autor: Karol Woźniak WEBCON BPS Designer Studio udostępnia funkcjonalność importowania oraz eksportowania utworzonych procesów. Dzięki tym mechanizmom prostym staje się udostępnianie utworzonych procesów na wielu środowiskach. Import/Export dostępny jest z poziomu paska narzędzi Studio lub z menu kontekstowego procesu (tylko eksport). Poniżej przedstawiam proste wyjaśnienie dla obu z tych funkcjonalności.

Czytaj więcej