Przygotowanie infrastruktury Solr HA

Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Wojciech Mleczko   W domyślnej instalacji WEBCON BPS instalowany jest komponent WEBCON BPS Search Server, który jest odpowiedzialny za obsługę pełnotekstowego wyszukiwania. Komponent ten składa się z kilku elementów: Apache Solr (oraz uruchamiany wraz z nim Apache ZooKeeper) Java Webcon BPS Search Service Usługa Webcon BPS Search Service jest odpowiedzialna za […]

Czytaj więcej

Procedura zmiany licencji z Express na Enterprise

Dotyczy wersji 2020.1.x; autor: Michał Lalewicz   Wprowadzenie Firma WEBCON oprócz komercyjnych, płatnych wersji platformy WEBCON BPS, stworzyła i udostępnia darmową, w pełni funkcjonalną, nie ograniczaną czasowo wersję WEBCON BPS Express. Wersja WEBCON BPS Express pozwala na wykorzystanie możliwości w ramach dostępnej dla niej bazy danych o wielkości do 10 GB. Wersja WEBCON BPS Express […]

Czytaj więcej

Lokalna instalacja WEBCON BPS Designer Studio

Dotyczy wersji 2016.1.x i wyższych; Autor: Jakub Okrzesik WEBCON BPS Designer Studio zainstalowane jest najczęsciej bezpośrednio na serwerze SharePoint, taki scenariusz wymaga jednak od użytkownika by w pierwszej kolejności połączył się pulpitem zdalnym do serwera aplikacyjnego. Warto zwrócić uwagę na to, że istnieje możliwość instalacji WEBCON BPS Designer Studio również lokalnie na komputerze użytkownika, pozwoli […]

Czytaj więcej

Instalacja FineReader 11 – dodanie uprawnień dla użytkownika

dotyczy wszystkich wersji; autor: Adrian Motyka Podczas instalacji komponentu FineReader 11 należy zwrócić uwagę na uprawnienia użytkownika, na którego koncie będzie uruchomiona usługa WEBCON BPS WorkFlow Service. Jeżeli konto nie jest Administratorem lokalnym należy nadać mu uprawnienia do usługi składowanej DCOM komponentu FineReader 11.[1] Wstęp Komunikat informujący o potrzebie skonfigurowania uprawnień Po zakończonej sukcesem instalacji […]

Czytaj więcej

Uruchomienie Microsoft Office Word addin na witrynach Sharepoint

dotyczy wersji: 8.2.x; autor: Maciej Jarzębkowski Jednym z pierwszych wyzwań, z jakim przychodzi się zmierzyć nowym użytkownikom WebCon BPS jest konfiguracja Webpart’u współpracującego z pakietem Microsoft Office. Jest to bardzo wygodny sposób na edycję i przetwarzanie dokumentów w chmurze. Instalacja Krok-po-kroku. Uruchomienie webpartu. Pierwszym krokiem przygotowującym naszą stronę do współpracy z Microsoft Word będzie dodanie […]

Czytaj więcej

OCR AI – Instalacja

dotyczy wersji: 8.2.x; autor: Filip Jawień OCR AI – Proces Instalacji Wersja 8.2 systemu WEBCON BPS od strony technologicznej, wprowadza ogromną zmianę w zakresie rozpoznawania i automatycznego rejestrowania dokumentów. Zupełnie nowy, autorski mechanizm został zbudowany w oparciu o sieci neuronowe. Podstawowym scenariuszem zastosowania mechanizmu jest rozpoznawanie informacji zawartych na otrzymywanych przez firmę dokumentach w celu […]

Czytaj więcej

Instalacja WEBCON BPS na pojedynczym serwerze

Minimalne wymaganie sprzętowe i systemowe na potrzeby uruchomienia WEBCON BPS. Dotyczy WEBCON BPS wersja 8.0.0.x Artykuł ma na celu przedstawienie minimalnych (absolutnie minimalnych) parametrów środowiska, koniecznych do uruchomienia systemu WEBCON BPS. UWAGA! Przedstawiona konfiguracja nie jest zalecana, jako środowisko produkcyjne systemu WEBCON BPS w przypadku pracy więcej niż 10 użytkowników jednocześnie. Konfiguracja ta dedykowana jest […]

Czytaj więcej