Wyszukiwanie elementów z poziomu portalu

Dotyczy wersji 2020.1.x; autor: Paweł Fijał   Wraz z wersją 2019 i pojawieniem się Portalu  pojawiło się kilka nowych sposób wyszukiwania, które pozwalają przeszukać nie tylko zawartość elementów obiegów, ale również strukturę (raporty, dashboardy, przyciski startu) wszystkich aplikacji dostępnych w Portalu. Artykuł opisuje gdzie i co możemy wyszukać z poziomu Portalu, informacje na temat mechanizmu wyszukiwania można […]

Czytaj więcej