Nowe reguły kolorowania komórek listy pozycji

Dotyczy wersji 2021.1.x autor: Józef Cyran   Wprowadzenie W wersji 2021 BPS zostały dodane reguły biznesowe upraszczające pracę z listami pozycji, oraz dodające funkcjonalność ich kolorowania i dynamicznej modyfikacji stylu wybranych (regułami) komórek. Poniższa aplikacja służy przedstawieniu działania tych funkcji na przykładzie procesu obsługi zamówień na wynos w restauracji. Działanie aplikacji Zrzut ekranu 1. Wygląd […]

Czytaj więcej

Kolorowanie tła listy pozycji

Dotyczy wersji 2020.1.3.434 autor: Michał Kastelik WEBCON BPS oferuje funkcjonalność kolorowania tła na atrybucie lista pozycji. Funkcjonalność ta, może być wykorzystana w celu ułatwienia interpretacji danych, zwiększa  także przejrzystość prezentowania większej ilości danych. W niniejszym artykule zostaną przedstawione dostępne możliwości kolorowania tła listy pozycji. Aby przejść do ustawień kolorowania, należy otworzyć atrybut lista pozycji a […]

Czytaj więcej

Zaawansowane kolorowanie raportów

Dotyczy wersji 2020.1.3.x; autor: Józef Cyran   Wstęp W najnowszej wersji WEBCON BPS kolorowanie raportów zostało wzbogacone o dodatkowe możliwości – opis podstawowych trybów kolorowania raportów można znaleźć tutaj. Dzięki dodanej funkcjonalności w trakcie wyświetlania raportu możliwe jest przechodzenie ścieżkami bez konieczności wchodzenia na konkretny element – wystarczy kliknąć w odpowiednio skonfigurowaną komórkę. Konfiguracja pozwala […]

Czytaj więcej