Lokalna instalacja WEBCON BPS Designer Studio

Dotyczy wersji 2016.1.x i wyższych; Autor: Jakub Okrzesik WEBCON BPS Designer Studio zainstalowane jest najczęsciej bezpośrednio na serwerze SharePoint, taki scenariusz wymaga jednak od użytkownika by w pierwszej kolejności połączył się pulpitem zdalnym do serwera aplikacyjnego. Warto zwrócić uwagę na to, że istnieje możliwość instalacji WEBCON BPS Designer Studio również lokalnie na komputerze użytkownika, pozwoli […]

Czytaj więcej