Migracja uprawnień

Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Michał Kastelik   WEBCON BPS posiada wbudowane narzędzie administracyjne, które pozwala na szybkie przeniesienie lub skopiowanie uprawnień z jednego użytkownika na drugiego. Funkcja ta jest przydatna w momencie zmian w strukturze organizacji lub w czasie przekazywania obowiązków w danym procesie nowej osobie.   Dostęp do narzędzia Każdy użytkownik, który posiada uprawnienia […]

Czytaj więcej