Podobiegi – praktyczne przykłady użycia:

dotyczy wersji 8.3.1.x i wyżej; autor: Kamil Nędza Uwaga: Opisane w artykule obiegi są obiegami złożonymi i opisanie wszystkich funkcjonalności w jednym artykule nie jest możliwe. Autor w niniejszym artykule przedstawił wyłącznie koncepcję obiegów w celu nakreślenia kontekstu funkcjonalności oraz skupił się na przedstawieniu pewnego wąskiego zakresu, który w głównej mierze dotyczy podobiegów. Podczas modelowania […]

Czytaj więcej