Możliwość przenoszenia grup BPS przy pomocy mechanizmu eksport-import

Dotyczy wersji 2020.1.3.x; autor: Dawid Golonka   Wprowadzenie WEBCON BPS 2019 wprowadził mechanizm, który może zastąpić Grupy SharePoint i pozwala na łatwiejsze zarządzanie i przydzielanie praw użytkownikom systemu, są to tzw. Grupy BPS. Z grup tych można korzystać w instalacjach typu STANDALONE oraz CLOUD. Dotychczas przy przenoszeniu aplikacji pomiędzy środowiskami DEV/TEST/PROD grupy BPS należało przenosić […]

Czytaj więcej