Przypisywanie zadań do grup

Począwszy od wersji 2023 R1, system WEBCON BPS oferuje wygodną i prostą w obsłudze funkcję przydzielania zadań grupie użytkowników. Dzięki niej system jest w stanie dynamicznie reagować na zmiany zachodzące w składzie osobowym grupy. Funkcjonalność ta rozwiązuje przez to szereg problemów, które rotacja kadr stwarza dla procesów biznesowych w przedsiębiorstwie.
W artykule przybliżono funkcjonalność przypisywania zadań do grup użytkowników i omówiono jej główne cechy.

Czytaj więcej