Przypisywanie zadań do grup

Począwszy od wersji 2023 R1, system WEBCON BPS oferuje wygodną i prostą w obsłudze funkcję przydzielania zadań grupie użytkowników. Dzięki niej system jest w stanie dynamicznie reagować na zmiany zachodzące w składzie osobowym grupy. Funkcjonalność ta rozwiązuje przez to szereg problemów, które rotacja kadr stwarza dla procesów biznesowych w przedsiębiorstwie.
W artykule przybliżono funkcjonalność przypisywania zadań do grup użytkowników i omówiono jej główne cechy.

Czytaj więcej

Przypisywanie zadań do grup – wielospółkowość

Dotyczy wersji 2021.1.x i powyżej, autor: Daniel Półchłopek   Wstęp Jedną z podstawowych funkcjonalności umożliwiających tworzenie obiegów dokumentów w WEBCON BPS jest możliwość przypisywanie zadań. WEBCON BPS umożliwia przypisanie zadań do konkretnej osoby, grupy czy konfigurację w zależności od spółki. Poniższy artykuł opisuje użycie grup użytkowników podczas przypisywania zadań oraz przedstawia przykładowe sposoby przypisania zadań […]

Czytaj więcej