Raport "Sugerowane"

Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Konrad Wojtycza   Raport „Sugerowane” w WEBCON BPS to zakładka, która pojawia się na lewym menu na portalu WEBCON BPS. Wyświetla on wszystkie elementy zaktualizowane lub utworzone w ciągu ostatniego roku, do których aktualnie przeglądający portal użytkownik ma dostęp. Umożliwia on szybkie odnalezienie poszukiwanego elementu na podstawie jego aktualnego statusu i […]

Czytaj więcej

Akcje masowe na raportach

Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Kinga Bożęcka   Dzięki akcjom masowym, z poziomu raportu możemy przejść ścieżką (oraz wykonać akcje, jakie się na niej znajdują) dla wielu elementów na raz. Poniżej przestawię konfigurację i dwa przykładowe sposoby użycia. W przykładach zostały użyte ścieżki bez żadnych akcji, ale oczywiście na ścieżce, którą użyjemy do akcji masowej mogą […]

Czytaj więcej

Zmiana listy domyślnych pól w raporcie "My tasks"

Dotyczy wersji 2020.1.x; autor: Dawid Golonka   W witrynie portalu WEBCON BPS, jedną ze standardowych zakładek dostępnych do wyboru z menu po lewej stronie, jest zakładka dotycząca zadań użytkownika. Po jej wybraniu, pojawia się raport przedstawiający listę zadań, które przypisane są do aktualnie zalogowanej osoby. Rys. 1. Widok raportu "Moje zadania"   Jak widać na […]

Czytaj więcej