Przypisywanie zadań do grup

Począwszy od wersji 2023 R1, system WEBCON BPS oferuje wygodną i prostą w obsłudze funkcję przydzielania zadań grupie użytkowników. Dzięki niej system jest w stanie dynamicznie reagować na zmiany zachodzące w składzie osobowym grupy. Funkcjonalność ta rozwiązuje przez to szereg problemów, które rotacja kadr stwarza dla procesów biznesowych w przedsiębiorstwie.
W artykule przybliżono funkcjonalność przypisywania zadań do grup użytkowników i omówiono jej główne cechy.

Czytaj więcej

Reguły formularza – kolejność wykonywania

Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Franciszek Sakławski Wstęp Tworząc zależności pomiędzy atrybutami podczas konstruowania formularza wielokrotnie pola wyliczane są na podstawie innych pól. Aby obliczenia wykonywały się poprawnie należy pamiętać o kolejności ich ustawienia. Artykuł przedstawia kilka praktycznych przykładów dynamicznego wyliczania pól oraz tabele z kolejnością wykonywania reguł zarówno dla formularza Modern jak i Classic.   Opis […]

Czytaj więcej