Mechanizm godzin serwisowych

dotyczy: wersja 8.3 (dostępna pod koniec roku 2015); autor: Łukasz Preiss Wprowadzenie W wersji 8.3 systemu WEBCON BPS udostępniony zostanie mechanizm godzin serwisowych dla serwisu workflow. Ma on umożliwić zdefiniowanie przedziału czasu i wprowadzenie serwisu workflow w stan „pracy jałowej” w tym przedziale. Pozwoli to zaplanować i wykonać czynności serwisowe np. na bazie danych (backup, […]

Czytaj więcej