Sugestie

WEBCON BPS to platforma do zarządzania procesami biznesowymi, która opiera się na idei ciągłego doskonalenia. W duchu tej koncepcji w najnowszej wersji systemu 2023 R1 wprowadzono innowacyjną funkcjonalność pozwalającą użytkownikom na zgłaszanie sugestii usprawnień aplikacji lub procesów. Funkcjonalność ta ma w zamierzeniu służyć gromadzeniu informacji zwrotnych od możliwie najszerszej grupy użytkowników danej aplikacji. Informacje takie w zamierzeniu służyć mają za podstawę do rozwijania aplikacji i rozwiązań tworzonych w systemie WEBCON BPS oraz usprawniania ich.
W niniejszym artykule opisano wspomnianą funkcjonalność oraz omówiono jej konfigurację i główne cechy.

Czytaj więcej