Lista tabel konfiguracyjnych

Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Dawid Golonka   Wstęp System WEBCON BPS działa w dużej mierze w oparciu o bazę danych. Jednym z rodzajów danych przechowywanych w bazie, jest konfiguracja elementów tworzących aplikacje i procesy. Ustawienia konfiguracyjne, które użytkownik wprowadza w WEBCON BPS Designer Studio, przechowywane są w tabelach odpowiednich dla konfigurowanych składników. W tym artykule […]

Czytaj więcej