Tryb „Pending in transaction” oraz „Pending after transaction”

W artykule omówiono logikę wykonywania akcji przy przejściu ścieżką w trybie na końcu transakcji (Pending in transaction) oraz poza transakcją (Pending after transaction) oraz zaprezentowano schemat graficzny operacji wykonywanych przed wykonaniem akcji, w jego trakcie i po nim. Ponadto wyjaśniono i przedstawiono graficznie zasadę przeliczania warunków wstawiania akcji „Na timeout”.

Czytaj więcej

Wyliczanie czasów uruchomień timeoutów

Dotyczy wersji: od 8.3 wzwyż; Autor: Tomasz Batko Data pierwszego uruchomienia timeoutu Data od której rozpoczynane jest wyliczanie timeoutów ustawiana jest zgodnie z następującymi warunkami (warunki sprawdzane w podanej kolejności): Jeśli timeout uruchamia się w określonym dniu – datą pierwszego uruchomienia jest pierwsza planowana aktywacja (wyliczony na podstawie definicji timeoutu) następująca po dacie startowej i […]

Czytaj więcej