Training Courses – szkolenie pracownika

Idea aplikacji Training Courses to aplikacja, dzięki której monitorowany jest proces przekazywania nowych procedur, instrukcji czy rozporządzeń do pracowników firmy. Po zapoznaniu się z materiałami pracownik musi potwierdzić znajomość ich treści. Listę materiałów, z którymi muszą się zapoznać pracownicy definiuje się w słowniku [Courses Dictionary]. Dodatkową opcją jest możliwość powiązania któregoś ze szkoleń z ankietą, […]

Czytaj więcej