Aktualizacja WEBCON BPS Search Server w wersji 2024 (Apache Solr 9.6)

Dotyczy wersji 2024 R1, autor: Marcin Kapusta   Wprowadzenie W wersji WEBCON BPS 2024 R1, komponent WEBCON BPS Search Server wykorzystuje do wyszukiwania danych nową wersję indeksu Apache Solr – 9.6.0. W związku z tym, aktualizacja do tej wersji wymaga podjęcia dodatkowych kroków. Większość tych kroków wykonuje instalator, jednak część musi być wykonana ręcznie przez administratora przeprowadzającego aktualizację. […]

Czytaj więcej