# SQL Maintenance – Dedykowany mechanizm utrzymania dużych baz danych BPS: indeksów i statystyk

W niniejszym artykule opisano metodę utrzymania baz danych w celu zapewnienia możliwie największej wydajności działania silnika SQL, a co za tym idzie samej aplikacji BPS. W praktyce będzie to oznaczało zmniejszenie ilości błędów typu ‘timeout’, na przykład przy ładowaniu się raportu. Mechanizm ten jest dostosowany do baz danych BPS.

Czytaj więcej