Zamówienia marketingowe/Marketing Orders

Idea aplikacji Aplikacja służy do rejestrowania zamówień na materiały marketingowe (ulotki, foldery, gadżety) oraz umożliwia śledzenie ich realizacji. Lista dostępnych materiałów jest zdefiniowana jako proces słownikowy. Można ją dowolnie zmieniać i uzupełniać. Przykładem zastosowania są zamówienia składane są w centrali przez oddziały firmy. Procesy i obiegi Aplikacja składa się z dwóch procesów: Products – słownik, […]

Czytaj więcej

Advances – zaliczki

Zaliczki/Advances Idea aplikacji Aplikacja  Advances wspiera procesy udzielania oraz rozliczania zaliczek dla pracowników. Pracownik rejestruje zapotrzebowanie na zaliczkę. Zapotrzebowanie jest rozpatrywane przez jego przełożonego, a następnie przez osobę z działu finansów. Po uzyskaniu obu akceptacji wydatki są realizowane. Rozliczenie zaliczki polega na rozpisaniu realnie poniesionych kosztów. Akceptacja rozliczenia wymaga dwustopniowej weryfikacji. Pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu […]

Czytaj więcej