TIP: teleportacja w Studio (CTRL+G)

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Jeżeli często korzystamy ze Studio by rozwiązywać, lub tropić źródła problemów zgłaszanych przez użytkowników zdecydowanie polecam zaznajomić się ze skrótem klawiaturowym CTRL+G.

ctrl_g

Po jego wciśnięciu pojawia się możliwość wprowadzenia adresu URL strony, której dotyczy zgłoszenie użytkownika. Wkleiwszy adres (otrzymany uprzednio od użytkownika, może to przy tym być pełny adres), klikamy jedyny dostępny klawisz, by zostać automatycznie przeteleportowanym do okna konfiguracji kroku, w którym znajduje się aktualnie element WorkFlow, do którego prowadzi link.