Tłumaczenie nazw kategorii załączników

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji: 2020.1.x i wyższych; autor: Michał Kastelik

 

Wprowadzenie

W wersji WEBCON 2020 dodano nowy sposób stworzenia tłumaczenia wartości danych w atrybutach wyboru. Aby uprościć proces tworzenia tłumaczenia można skorzystać z kolumn źródła danych.

Poniżej przedstawiono jak można dodać atrybut opisujący kategorię załączników oraz stworzyć do niego nowe tłumaczenie.

Utworzenie źródła danych tłumaczenia

Aby utworzyć źródło danych do tłumaczenia można wykorzystać funkcjonalność procesów słownikowych. W pierwszej kolejności należy utworzyć proces słownikowy korzystając z kreatora dostępnego w Designer Studio.

Domyślnie, proces słownikowy składa się tylko z trzech atrybutów – dodaj kolejne pola, które będą przechowywać tłumaczenia:

  • Name PL
  • Name EN
  • Name DE

Następnie, w menu edycji portalu wybierz opcję „Dodanie nowego” a następnie „Słowniki”.

Raport "Słowniki" pozwoli między innymi na szybkie dodanie elementów do procesu zawierających odpowiednie tłumaczenia:

Po wprowadzeniu wartości do słownika kolejnym krokiem jest utworzenie źródła danych w WEBCON BPS Designer Studio. Źródło powinno zwrócić cztery kolumny:

  • ID
  • Name PL
  • Name EN
  • Name DE

Konfiguracja atrybutu kategorii załącznika

Aby dodać atrybut załączników, w konfiguracji procesu należy wybrać opcję „Szczegóły załączników” a następnie kliknąć przycisk „Nowy”. Wprowadź nazwę nowego pola i wskaż przygotowane wcześniej źródło danych.

W konfiguracji zaawansowanej należy zaznaczyć pole „Obsługuj wielojęzyczne nazwy” (1). Po wybraniu jako kolumny „Name” kolumny z domyślnym językiem środowiska wciśnij ikonę tłumaczenia (2). W nowo otwartym oknie wskaż kolumny, które zawierają wartości tłumaczeń na obsługiwane języki wyświetlania (3).